شنبه, 07 اسفند 1395 ساعت 09:57

چاپ مقاله isi در رشته حسابداری

چاپ مقاله

 یکی از رشته های پر طرفدار امروزی رشته حسابداری است که هر ساله تعداد زیادی از دانشجو یان در این رشته پذیرش میشوند و همگی امیدوار هستند بتوانند درجات علمی را با نمرات خوب و عالی پشت سر بگذارند اما باید بدانید اگر بخواهید برای مقطع دکتری در دانشگاه های خوبی پذیرش شوید باید مقاله isi معتبری در این رشته داشته باشید و این مقاله isi معتبر باید در مجلات معتبر نیز چاپ مقاله شود و اینکه چطور مقاله isi ای بنویسید که مجلات معتبر چاپ مقاله شما را انجام دهند . نکته اصلی آن این است که عنوان مقاله isi شما بسیار مناسب و مفید باشد و در مقاله isi  های دیگر استفاده نشده باشد که در ادامه تعدای از عناوین مقاله isi هایی را آماده کرده ایم تا از آنها برای مقاله isi خود استفاده کنید.

 

رشته حسابداری به گرایشات حسابداری عمومی، حسابداری مالی، حسابداری بانکی، حسابداری دولتی، حسابداری صنعتی و حسابداری مالیاتی؛ تقسیم می گردد.

 

در رشته حسابداری، برخی از حوزه ها و سرفصل های تحقیقاتی که می تواند بستری برای تدوین یک مقاله isi پژوهشی باشند عبارتند از :

سرمایه فکری، مدیریت سود، هموارسازی سود، کیفیت سود، سود تقسیمی، سود حسابداری، شاخص های عملکردی بورس، هزینه یابی هدف، هزینه یابی بر مبنای فعالیت،  حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری شرکت، سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم های اطلاعات حسابداری، ساختار سرمایه، اهرم مالی، تامين مالي، ریسک : اعتباری،عملیاتی، نقدینگی، نرخ ارز، بازار، اعتبارسنجی، امتیازدهی اعتباری، مدیریت نقدینگی، مدیریت ترازنامه، مدیریت دارایی و بدهی، بهینه سازی پورتفوی، تخمین بهای (قیمت) تمام شده محصولات و خدمات، ورشکستگی مالی، جریان های نقدی، بودجه عملیاتی، بودجه بندی سرمایه ای، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، حسابرسی، بازده (عادی، غیرعادی، مورد انتظار، واقعی، اسمی) سهام، قیمت سهام، شاخص کل بورس، ضریب P/E، ارزش شرکت، کارایی، اثربخشی، بهره وری، هزینه سرمایه، حقوق صاحبان سهام، بحران مالی، اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری، گزارشگری مالی و حسابداری، ساختار مالکیت، هزینه نمایندگی، حباب قیمتی، محافظه کاری حسابداری، EPS، مالکیت نهادی، ریسک سیستماتیک، بتا و غیر سیستماتیک، افشای اطلاعات، سرمایه گذاری معکوس، درماندگی مالی، بحران مالی، ترکیب سهامداران، دوره سرمایه گذاری، حسابداری صنعتی، حسابداری مالیاتی، پیش بینی سود، جریان نقدی، بهایابی بر مبنای فعالیت، محتوای اطلاعاتی سود، بدهی، سود آتی، حسابرس مستقل، بهای تمام شده، حسابداری تورمی، سبد سهام، سود حسابداری، صورت های مالی، اثر تمایلی، بهینه سازی مارکویتز، هزینه تامین مالی، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، چسبندگی هزینه، کیفیت حسابرسی، روش های ارزش گذاری دارایی ها و تأثیر آن بر سود، حسابداری بر اساس بهای جاری و مفاهیم حفظ سرمایه ، دارایی های جاری: تعاریف، مباحث نظری و ارزشگذاری آنها، دارائی های ثابت و دارائی های نامشهود: ماهیت، ویژگی ها و ارزشگذاری آنها، بدهی های جاری: تعاریف، مباحث نظری و ارزش گذاری آنها، تئوریهای حقوق مالکیت، مباحث نظری تغییرات در حقوق صاحبان سهام، افشا در گزارشگری مالی، تئوری حسابداری اثباتی، فرضیه های پاداش، بدهی و سیاسی، سود حسابداری و قیمت سهام، اطلاعات و حسابداری مدیریت ، تکنیکهای پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت ، برنامه ریزی کوتاه مدت در شرایط محدودیت منابع، بسط تجزیه و تحلیل هزینه ، سطح فعالیت و سود (مباحث پیشرفته)، هزینه و منافع اطلاعات، انحرافات (محاسبه و بررسی)، موضوعات مرتبط با تخصیص، بودجه بندی سرمایه ای – موضوعات پیشرفته در بودجه بندی سرمایه ای ، ارزیابی عملکرد مدیران و بخش ها، هزینه یابی بر مبنای هدف، ارزیابی متوازن ، مدیریت کیفیت جامع، تولید به موقع و هزینه یابی بر مبنای فعالیت ها، مبانی نظری حاکم بر گزارشگری مالی بخش عمومی ، بررسی تطبیقی بیانیه های مفهومی گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی و دولتی ، پاسخگوئی و کنترلهای داخلی در بخش عمومی، بررسی دیدگاههای کلی در زمینه گزارشگری بخش عمومی قبل و بعد از بیانیه شماره 34GASB، حسابداری حساب مستقل باز پرداخت بدهیها، حسابداری و روشهای گزارشگری حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی، حسابداری و روشهای گزارشگری حساب مستقل انتفاعی ، حسابداری و گزارشگری دارائی های سرمایه ای و بدهیهای بلند مدت، حسابداری و گزارشگری حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها ، حسابداری و گزارشگری مالی حساب مستقل امانی قابل مصرف و غیر قابل مصرف، معیارهای کیفی ارزیابی اطلاعات حسابداری، مفهوم شهادت (گواهی) و مقایسه آن با فرآیند حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی، رابطه بین حسابداری و حسابرس و ارزش افزوده اطلاعاتی به واسطه حسابرسی، عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی شامل تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی، پیچیدگی اطلاعات، عدم دسترسی مستقیم، گسترش دامنه حسابرسی به سایر موضوع ها، ویژگیهای حسابرسی (ویژگیهای ساختاری)، فرآیند آزمون در حسابرسی، شرایط لازم برای ارائه یک ادعای مجاز (معیار شواهد، معیار باور)، نقش تصور (ادراک) در آزمون حسابرسی، فرآیند گزارشگری (اطلاع رسانی) – حسابرسی به عنوان فرستنده پیام – گزارش حسابرسی به عنوان پیام – مشکلات فنی و معنایی در ارائه گزارش – استفاده کننده گزارش به عنوان گیرنده پیام، نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت ، شواهدی تاریخی از بازار خدمات حسابرسی، نظریه نمایندگی (کارگزاری)، فرضیه اطلاعات، فرضیه بیمه ، ویژگیهای محصول نهایی فرآیند حسابرسی، اقتصاد اطلاعات – منافع و مخارج حسابرسی، عرضه خدمات حسابرس، فلسفه حسابرسی ، روش شناسی حسابرسی (رویکرد علمی – رویکرد حسابرسی – روش شناختی در نظریه احتمالات در علم و حسابرسی)، پیشینه حسابرسی (رویداد نگاری حسابرسی در جهان – حسابرسی های پیش از تشکیل حرفه ای – حسابرسی های بعد از تشکیل حرفه ای – پیشینه حسابرسی در ایران) ، نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی، نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی، نقش خاص اجتماعی حسابرسی، حاکمیت شرکتی (چارچوب نظری حاکمیت شرکتی)، تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی ، تئوری ذی نفعا، مدیریت مالی نوین، ابزارهای مالی و هزینه سرمایه، تعیین ارزش شرکت، مدل ارزشیابی شرکت بر اساس الگوی جریان نقدی آزاد (F.C.F)، مدل ارزشیابی شرکت بر اساس مدل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، تعیین ارزش سهام براساس الگوی رشد سود تقسیمی (مدل گوردون)، بودجه بندی سرمایه ای و شاخص های تصمیم گیری، برآورد جریان های نقدی طرح های سرمایه ای ، جریان های نقدی طرح در مقایسه با سود حسابداری ، اثر مالیات و استهلاک بر جریان های نقدی، برنامه ریزی مالی بلند مدت، ساختار سرمایه ، سیاست های تقسیم سود: ، بانکهای سرمایه گذار و تنظیم ساختار مالی ، تدوین استانداردهای حسابداری ، ساختار مبانی تدوین استانداردهای مالی (FASB) و فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری آن، حسابداری اجاره ها: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، حسابداری تورمی: مباحث نظری و مسائل خاص آن ، مخارج تحقیق و توسعه: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، دارایی های نامشهود: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، تسعیر ارز: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری ، حسابداری پیمانهای بلندمدت: استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، حسابداری فعالیت های کشاورزی و دامداری: استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایراستانداردهای، حسابداری طرح های مزایای بازنشستگی: استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای، حسابداری بین المللی: مباحث نظری و دیدگاه ها، حسابداری و مفاهیم سیستم ها، مدل پردازش اطلاعات حسابداری، سیستم های اطلاعات مدیریت، طراحی سیستم های حسابداری، انباره داده ها و روش های پردازش آنها، روش های پردازش فایل ها، پیاده سازی سیستم های مدیریت پایگاه داده ها، پردازش رویدادهای حسابداری، تلفیق صورتهای مالی، مبادلات اوراق قرضه بین شرکتهای گروه ، سهام ممتاز شرکت فرعی و سود هر سهم تلفیق ، تغییر در حقوق مالکیت ، مالکیت غیر مستقیم و متقابل، صورت جریان وجه نقد تلفیقی، صورتهای مالی تلفیقی بر مبنای واحد پول خارجی، روشهای خاص در حسابداری استهلاک، استهلاک بر مبنای نظریه های سرمایه گذاری، استهلاک گروهی و ترکیبی ، استهلاک به روش تجدید ارزیابی و روش تعویض، استهلاک منابع طبیع، شناخت درآمد، صورت جریان وجوه نقد، درآمد عملیاتی ، دارائی های ثابت مشهود، حسابداری سرمایه گذاریها، صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ، ترکیبهای تجاری، حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته، مدل هاي پويا در تصميم گيري، نظريه بازي ها، مدل سازي كاربردي از برنامه ريزي هاي با اعداد صحيح،  منظور نمودن ارزش فعلي پول در برنامه ريزي پويا، برنامه ريزي غير خطي و طبقه بندي آن

 

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه حسابداری عبارتند از :

JOURNAL ISSN
Management Accounting Research 1044-5005
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 0021-8456
ACCOUNTING REVIEW 0001-4826
Accounting Auditing & Accountability Journal 0951-3574
Spanish Journal of Finance and Accounting-Revista Espanola de Financiacion y Contabilida 0210-2412
Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics 1608-1625
JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS 0165-4101
ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 0361-3682
منتشرشده در چاپ مقاله