دوشنبه, 12 تیر 1396 ساعت 08:20

چاپ مقاله رشته عمران

چاپ مقاله

هنگام نگارش مقاله باید به استاندارد های تعریف شده از طرف مجله توجه داشته باشید که چگونه مقاله خود را بنویسید تا بتواند مجوز چاپ مقاله را در مجلات معتبر بگیرد. اما برای اینکه با استاندارد ها آشنا شوید توصیه می کنیم که یک مقاله معتبر از یک مجله معتبر را دانلود کنید و ببنید که چگونه مقاله خود را بنویسید. 

در رشته عمران هرساله تعداد زیادی مقاله منتشر می شود که تنها آنهایی معتبر اند که در مجلات معتبر هم چاپ مقاله شده باشند و یا موضوع انها جدید باشد و یک عنوان جدید در علم باشد. به طور کلی باید مقاله ای که می نویسید حرف تازه ای در علم داشته باشد که تنها در صورتی می توانید مقاله ای بنویسید که حرف تازه ای در علم داشته باشد که یا به علم خود به طور کامل مسلط باشید و یا به  موضوعات روزی که در رشته شما عنوان می شود مسلط باشید تا بدانید که امروزه بیشتر چه مباحثی بیشتر دنبال می شود تا شما هم مقاله خود را حول ان موضوعات بنویسید تا در مجلات معتبر هم مجوز چاپ مقاله بگیرد.

به عنوان مثال امروزه در رشته عمران بیشتر مباحث نانو مورد بحث قرار می گیرد که شما هم می توانید با طرح این چنین مسائلی و یا گسترش آن مقاله خود را بنویسید و مطمئن باشید که مجوز چاپ مقاله را خواهد گرفت. در ادامه مقالاتی در رشته عمران که مجوز چاپ مقاله در مجلات معتبر را گرفته اند را قرار داده ایم که می توانید مقالات عمران را دانلود کنید و از انها برای نگارش مقاله خود ایده بگیرید.

دانلود مقاله عمران

دانلود مقاله isi عمران

دانلود مقاله رشته عمران

منتشرشده در چاپ مقاله