چاپ مقاله

برای نگارش مقاله isi و چاپ مقاله در مجلات باید توجحه داشته باشید که موضوع مقال شما در حیطه رشته تحصیلی خودتان قرار میگیرد و آیا اصلا مجله ای که می خواهید مقاله خود را برای چاپ مقاله به پان بفرسیتد از نظر سازمان های کشوری معتبر هستند یا خیر . به عنوان مثاله ارگر شما دانشجوی رشته پزشکی باشید باید بررسی کنید که آیا مقاله شما و مجله ای که چاپ مقاله شما را اناجم داده است از نظر سزامان های مربوطه مثل سازمان علوم و وزارت بهداشت معتبر هست یا خیر. 

اگر مقاله شما در مجلاتی که از نظر سازمان مربوطه نا معتبر شناخته می شوند چاپ مقاله شود انگاه دیگر مقاله شما از امتیازات ویژه مقالات برخوردار نخواهد شد و در واقع فاقد اعتبار به نظر می آید . پس قبل از اینکه مقاله خود را برای مجله ای بفرستید اول باید بررسی که کنید که آیا آن مقاله از نظر سازمان علوم مورد تایید هست و ثانیا در سازمان زمینه کاری شما مورد تایید هست یا خیر ؟ به عنوان مثال دانشجویان پزشکی باید بررسی کنند که آیا مجله مدنظرشان از نظر وزارت بهداشت مورد تایید هست یا خیر؟

در ادامه لیست مجلات نا معتبر از نظر وزارت بهداشت را قرار داه ایم.

لیست مجلات نامعتبر از نظر وزارت بهداشت

منتشرشده در چاپ مقاله