شنبه, 30 ارديبهشت 1396 ساعت 10:06

ترجمه مقاله برای چاپ مقاله

چاپ مقاله

گاهی اوقات برای نوشتن مقاله بهتر است چندین مقاله خارجی که در مجلات معتبر خارجی چاپ مقاله شده اند را دانلود نمایید و سپس با ترجمه مقاله از آن برای نگارش مقاله isi خود ایده بگیرید و همچنین می توانید برای اینکه بدانید مقاله isi شما باید چه قسمت هایی داشته باشد نیز می توانید ترجمه مقاله هایی که در مجلات معتبر چاپ مقاله شده اند را اناجم دهید و از آنها ایده بگیرید.

برای ترجمه مقاله برای چاپ مقاله در مجلات معتبر باید حداقل با ترجمه تخصصی آشنایی داشته باشید و با استفاده از یک سایت ترجمه مثل سایت ترجمه کاراپن کلماتی که ترجمه آن را نمی دانید ترجمه کنید و کل مقاله isi را نیز به ترتیب قسمت های مختلف ترجمه کنید.

 

نکته ای که باید توجه کنید تا ترجمه مقاله شما در مجلات معتبر چاپ مقاله شود این است که باید طبق اصول و اساسی که آن مجله تعریف کرده است باید قسمت های مختلف مقاله isi را ترجمه کنید و سعی کنید که ترجمه مقاله شما شامل همه قسمت های مجله چاپ مقاله باشد.

نکته دیگری  که در مورد چاپ مقاله در مجلات معتبر باید رعایت کنید این است که باید سعی کنید چکیده مقاله isi را به صورت کامل و جامع بنویسید تا هم مهم ترین قسمت ها را شامل و شود و همچنین بسیار جذاب و مفید باشد زیرا اولین قسمتی که داوران برای پذیرش مقاله برای چاپ مقاله می خوانند پکیده مقاله است که اگر جذاب و مفید باشد می تواند نظر داوران را برای چاپ مقاله شما جلب کند.

 

منتشرشده در چاپ مقاله