دوشنبه, 15 شهریور 1395 ساعت 08:35

نکات اصلی تدوین مقاله جهت چاپ مقاله isi

1-عنوان مقاله isi می بایست خصوصیات زیر را داشته باشد :

• کلیه کلمات کلیدی مقاله isi را حتی المقدور شامل شود.

• کوتاه و مختصر و در عین حال جامع باشد.

• غیر تکراری باشد.

• حتی المقدور روش تحقیق را مشخص کند (با استفاده از کلماتی نظیر : رابطه...، تاثیر...، تحلیل کیفی...، )

• چنانچه مقاله isi مطالعه موردی د ارد، در آخر عنوان در پرانتر بیان شود.

• چنانچه مقاله isi با روشی جدید و یا تلفیق روشهای قبلی انجام شود، نام روش ذکر شود.

 

2-پس از عنوان و اسامی و افیلشن نویسندگان، چکیده (abstract) می آید. هنر نگارش چکیده تاثیر زیادی در قبول یا رد مقاله isi دارد. بهتر است موارد زیر در تدوین چکیده لحاظ شود :

• حجم چکیده بین 200 تا 300 کلمه باشد.

• چکیده شامل هدف تحقیق، متغیرهای اصلی، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری و یافته ها باشد.

• به گونه ای نگارش شود که مخاطب بدون خواندن متن مقاله بتوان اطلاعات کاملی از روند انجام تحقیق و نتایج بدست آورد.

• در چکیده رفرنس دهی انجام نشود.

 

3-قسمت بعدی، مقدمه (introduction) است و معمولا شامل معرفی موضوع، بیان ضرورت انجام، بیان مسئله اصلی، مبانی نظری و تئوری ها، پیشینه پژوهشی کاملا مرتبط و خلا تحقیقاتی است که نویسنده را وادار به تدوین مقاله isi نموده است. برای پربار نمون مقدمه رعایت نکات زیر پیشنهاد می شود :

• حجم مقدمه بین 1 تا 3 صفحه استاندارد پیشنهاد می شود.

• با توجه به اینکه تقریبا کلیه منابعی که نویسنده از آن استفاده می کند در بخش مقدمه رفرنس دهی می شود لذا می بایست از رفرنس ها و منابع به روز، مرتبط، معتبر (پابلیشرهای معتبر جهانی) استفاده شود.

• بخش های : معرفی موضوع، بیان ضرورت انجام، بیان مسئله اصلی، مبانی نظری و تئوری ها، پیشینه پژوهشی کاملا مرتبط و خلا تحقیقاتی، بطور کامل در مقدمه آورده شود. البته به گونه ای که هماهنگی مطالب رعایت شده و کاملا مرتبط با هم باشند.

• در انتهای مقدمه موضوع و سوال اصلی مطرح شود.

• روش رفرنس دهی مطابق با فرمت مجله ای باشد که قصد ارسال مقاله به آن مجله را دارید.

• عنوان کامل رفرنس هایی که در متن بدان ها رفرنس دهی می شود، در آخر مقاله مطابق فرمت استاندارد، آورده شود.

• تطابق رفرنس های درون متن با منابع آخر مقاله دقیق چک شود. یعنی هیچ رفرنسی درون متن نباشد که در آخر مقاله عنوان کامل آن آورده نشده و بالعکس هیچ منبعی در آخر مقاله نباشد که در متن بدان رفرنس دهی نشده باشد.

• بخش پیشینه بطور خلاصه با ذکر نام نویسنده و سال و نتیجه آورده شود.

 

3-پس از مقدمه، بخش مواد و روشها یا متدولوژی است (Methodology). در این بخش که قسمت کوتاهی است رعایت نکات زیر پیشنهاد می گردد :

• بسته به موضوع مواردی نظیر : روش تحقیق، ابزارهای گردآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل، نرم افزارهای مورد استفاده، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری، قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) آورده شود. 

• اگر مقاله میدانی است حتما به ابزار تحقیق (مصاحبه، پرسش نامه و ...) اشاره گردد و در مورد اعتبارسنجی، صحت سنجی و روایی و پایایی آن بحث شود و شاخص های پرسش نامه ذکر گردد و اینکه دقیقا کدام شاخص ها مربوط به آزمون کدام فرضیات و یا مربوط به پاسخ به کدام سوالات هست، ذکر شود.

 

4-پس از بخش متدولوژی، بخش اصلی مقاله یا همان یافته ها است (findings). در این بخش یافته ها و نتایج تجزیه و تحلیل می آید. رعایت نکات زیر پیشنهاد می گردد :

• تحلیل ها مستند و بر پایه نتایج خروجی نرم افزار و در راستای اهداف تحقیق (به تفکیک اهداف و سوالات) باشند.

• چنانچه مقاله در حوزه علوم انسانی است و روش میدانی (پیمایشی) داشته است، نتایج آمار توصیفی و استنباطی ذکر شده در آخر تاثیر پارامترهای آمار توصیفی (متغیرهای جمعیت شناختی) بر ارتباط بین متغیرهای تحقیق (مستقل و وابسته و کنترلی)، بررسی شود.

• از نرم افزارهای به روز و معتبر و جهانی جهت تجزیه و تحلیل استفاده شود مثلا در مقالات پرسش نامه ای از روش معادلات ساختاری (با نرم افزارهای lisrel, amos, pls) استفاده شود و در علوم مهندسی و پزشکی هم از نرم افزارهای تخصصی مرتبط.

• خروجی های اصلی نرم افزار در بخش پیوست مقاله آورده شود.

• کلیه جداول و اشکال شماره دهی و نام گذاری شوند و در متن با ذکر شماره به آنها ارجاع شود.

 

5-بخش دیگر، جمع بندی (Conclusion) است. در این بخش که می بایست دقیق، کوتاه و جامع تدوین شود بهتر است :

• ابتدا بطور خلاصه گزارشی از روند انجام تحقیق ذکر شود.

• نتایج مهم حاصل از تجزیه و تحلیل، پاسخ به سوالات، رد و قبول فرضیات؛  بصورت خلاصه ذکر شوند.

• مقایسه ای بین نتایج مقاله با نتایجی که سایر محققین (مواردی که در پیشینه ذکر شده) بدست آورده اند، انجام گیرد و دقیقا مشخص گردد نتایج این تحقیق، با کدام موارد موافق و با کدام موارد مخالف بوده است و چنانچه محقق بتواند دلیل این موافقت یا مخالفت را نیز بیان کند بهتر است.

• به مشکلات و محدودیت های تحقیق اشاره گردد. یعنی تحت چه شرایط خاصی نتایج حاصل شده و تا چه ابعادی (زمانی، مکانی و ...) می توان به این نتایج استناد نمود.

• پیشنهاداتی در راستای اهداف تحقیق و به تفکیک هر هدف (سوال یا فرض) ارائه گردد.

• به محققین، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شود تا خلاء و کمبودی که شما در مقاله ندیده اید موضوع مقاله isi جدید دیگری باشد.

 

6-در نهایت نوبت به ارائه منابع و ماخذ است :

• منابع دقیقا مطابق با ساختار ارائه شده مجله ذکر شود.

• ترتیب حروف الفبا در چیدن منابع رعایت شود.

• از نرم افزار تخصصی endnote  (که یکی از بهترین و جامع ترین نرم افزارهای مدیریت اطلاعات و استناد در روند پژوهش است) جهت رفرنس دهی استفاده گردد.

 

منتشرشده در چاپ مقاله

چاپ مقاله

چاپ مقاله و نوشتن مقاله isi تاثیر به سزایی در روند علمی هر شخص دارد و باعث می شود شخصی که چاپ مقاله او در مجلات و ژورنال های معتبری انجام شده به راحتی بتواند در آزمون مصاحبه دکتری قبول شود و یا به راحتی در کشور های دیگر بورسیه بگیرد و ادامه تحصیلات خود را در آن کشور ها طی کند در بین موسساتی که مجلات و مقالات را نمایه میکنند موسسه isi دارای شهرت بیشتری در جهان است پس بهتر است اگر می خواهید فرآیند چاپ مقاله را طی کنید مقاله isi ای خود را به مجلات و ژورنال های معتبری که موسسه isi آنها را نمایه کرده است بسپارید تا مطمئن باشید که مقاله شما جزو آندسته از مقالات که به مقاله isi مشهور اند قرار گیرد و حتما با داشتن یک یا چند مقاله isi می توانید تحصیلات تکمیلی و دکتری را در بهترین دانشگاه ها طی کنید.


اما برای داشتن یک مقاله isi باید چه کار کرد، بهتر است بدانید که برای نوشتن یک مقاله isi در وهله اول باید موضوع خود را مشخص کنید که کسی دیگر قبلا روی آن کار نکرده باشد و سپس متناسب با موضوع خود پرسشنامه استاندارد آن موضوع را تهیه کنید و با مشخص کردن دسته نمونه از جامعه آماری خود از آنها بخواهید که به پرسشنامه شما جواب بدهند و بعد از اینکه پرسشنامه ها تکمیل شد باید اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها که همان جواب های دسته نمونه شما هستند را به وسیله نرم افزار های تحلیل داده آماری مثل spss و یا دیگر نرم افزار های تحلیل آماری داده ای خود را در آن وارد کنید و حاصل تحلیل آن را در نزد خود نگهداری کنید تا در زمان نوشتن مقاله isi خود اطلاعات خود را به ان داده ها اراجع داده و طبق این داده های آماری بدست آمده بتوانید مقاله خود را بنویسید در مراحل بعد از تکمیل شدن مقاله isi باید انتخاب کنید که مقاله isi خود را به چه مجله ای بسپارید تا فرآیند چاپ مقاله را برای شما انجام دهند که معملا دانشگاه ها انتشاراتی دارند که چاپ مقاله را انجام می دهند و یا همچنین می توانید مقاله خود را به مجلات معتبر دیگر داخلی و یا خارجی بسپارید تا چاپ مقاله را برای شما انجام دهند.


خدمات موسسه تدبیر سازان در زمینه چاپ مقاله :
موسسه تدبیر سازان با داشتن نیروهای مجرب و باتجربه در زمینه چاپ مقاله و برای خدمت رسانی به دانشجویان و پژوهشگران محترم کشورمان خدماتی را در زمینه نگارش مقاله isi و چاپ مقاله در ژورنال های علمی معتبری چون Elsevier ، Springer، Taylor and Francis و … ارائه می دهد و همچنین به دلیل گستردگی مجلات و ژورنال ها موسسه تدبیرسازان برای انتخاب مجله و ژورنال برای چاپ مقاله مشاوره می دهد.
خدمات دیگر برای چاپ مقاله:
1-ارسال مقاله برای ژورنالهای معتبر
2-ارسال مقاله چاپ شده
3-دریافت پذیرش نهایی
4- تغییر فرمت مقالات مطابق فرمتهای مورد قبول ژورنالها همچون APA، MLA، شیکاگو و …
جهت سفارش نگارش و یا چاپ مقاله خود می توانید با ما تماس حاصل کنید تا مشاوران مجرب ما شما را در زمینه های فوق راهنمایی نمایند.

 

استخراج مقاله isi از پایان نامه
اهمیت نگارش مقاله isi با توجه به مطالب قبلی که گفتیم بسیار زیاد است و داشتن یک مقاله isi منجر به منزلت اجتماعی و اشتهارعلمي می شود و از نظر استادان بهترین پایان نامه پایان نامه ای است که بتوان از آن یک مقاله علمی پژوهشی یا مقاله علمی ترویجی نوشت و امروز می خواهیم نحوه نگارش یک مقاله isi که از پایان نامه استخراج شده را آموزش بدهیم.
قبل از آموزش نگارش مقاله isi بهتر است بدانیم که چند نوع مقاله وجود دارد. دریک طبقه بندی کلی مقالات را می توان به دو دسته 1- مقالات علمی پژوهشی و 2- مقالات علمی ترویجی تقسیم کرد .... ادامه مطلب

 

 تحلیل آماری با spss

 

همانطور که در مطالب قبلی ذکر کردیم برای نوشتن یک مقاله isi و انجام چاپ مقاله در وهله اول باید موضوع مقاله isi خود را انتخاب کنید و سپس با طرح پرسشنامه معتبر و پر کردن آن توسط جامعه آماری خود و جمع آوری اطلاعات نوبت به تحلیل اطلاعات بدست آمده می رسد که باید با استفاده از نرم افزار های معتبر در زمینه تحلیل داده های آماری داده های خود را تحلیل نمایید زیرا اگر در پرسشنامه های شما به صورت تصادفی پر نشده باشد و همچنین اگر داده های شما به درستی تحلیل نشده باشد می تواند بر کیفیت مقاله isi شما اثر بگذارد و همچنین ممکن است مجلات و ژورنال های معتبر چاپ مقاله ی شما را برعهده نگیرند پس تهیه داده های آماری و تحلیل آن به وسیله ی نرم افزار های معتبر بسیار مهم است.... ادامه مطلب

 

 تحلیل آماری باLISREL

 

LISREL یکی دیگر از نرم افزار های معتبر در زمینه تحلیل داده های آماری است که دانشجویانی که قصد نگارش مقاله isi و چاپ مقاله را دارند باید طبق مراحلی که قبلا ذکر کردیم بعد از تهیه دادههای اماری این داده ها را توسط نرم افزار های معتبر و مفیدی چون LISREL داده های آماری خود را تحلیل نمایند تا مقاله isi آنها از اعتبار و درجه علمی خاصی برخوردار باشد و بتوانید چاپ مقاله خود را به مجلات و یا ژورنال های معتبر بسپارید.... ادامه مطلب

 

 

 بورسیه تحصیلی

 

امروزه با توجه به پیشرفت علمی و رشد علمی و تولید علم در کشور های دیگر اکثر دانشجویان علاقه مند هستند که در دانشگاه های کشورهای خارجی ادامه تحصیل دهند زیرا هم علم روز را مطالعه می نمایند و هم دانشجویی که در خارج تحصیل کرده باشد دارای پرستیژ خاصی است و به راحتی می تواند در سازمان ها و ارگان های دولتی استخدام شود و معمولا دانشجویانی که بورسیه در دانشگاه های خارجی می گیرند امکانات خاصی به آنها تعلق می گیرد و همچنین ماهیانه حقوق می گیرند برای کسب بورسیه دانشگاه های کشور های مختلف باید شرایط خاصی چون معدل بالا و داشتن مقاله isi و چاپ مقاله در مجلات معتبر می تواند امتیاز خوبی را برای شما به ارمغان بیاورد . اما سوالی که برای همه دانشجویان به وجود می آید این است که برای بورس گرفتن در دانشگاه های خارجی باید چه کار کرد و چه ویژگی هایی داشته باشد. در کل بورسیه به دونوع است یا هزینه تحصیل فرد را تامین کند و یا قسمتی از هزینه زندگی فرد را تامین نماید.... ادامه مطلب

 

مزایای داشتن مقاله isi

 

امروزه با توجه به پیشرفت علم در جهان و رقابت تولید علم در جهان و همچنین به وجود آمدن موسسات منتشر کننده مجلات معتبر مثل  isi و دیگر موسسات داشتن یک مقاله isi که مجلات معتبر نیز چاپ مقاله آن را انجام داده باشد بسیار مهم است اما یکی از موسسات معتبر دیگر isc است که در مسیر تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشور های اسلامی بر اساس معیار های علم سنجی معتبر قدم برداشته است که می توانید مقاله isi جود را به مجلات ایندکس شده این موسسه نیز بسپارید تا اعتبار آن بالاتر رود.یکی از مشکلاتی که در مقابل نگارش  مقاله isi است انتقاد هایی است که به نوشتن پشت سر هم مقاله isi است که باعث دلسرد شدن پژوهشگران می شود اما باید بدانید که داشتن مقاله isi در نظام علمی و آموزش کشور ما و در جهان چقدر اهمیت دارد که در ادامه مزایای داشتن مقاله isi را برای دانشجویان و اساتید بیان می کنیم..... ادامه مطلب

 

انواع مجله برای چاپ مقاله

باید توجه داشته باشید که امروزه به طور کلی دو نوع مجله برای چاپ مقاله داریم یکی مجله هایی که تنها چاپ مقاله ، مقاله isi معتبر و با درجه علمی بالا را چاپ مقاله می کنند منظور از اینکه تنها چاپ مقاله معتبر را انجام می دهند این است که این گونه مجلات تنها مقاله isi هایی که یک نوع تولید علم و یا حرف تازه ای در علم داشته باشند چاپ مقاله شان را انجام می دهد اما مجلات دیگری نیز وجود دارند که چاپ مقاله هر مقاله isi ای که تنها از لحاظ شیوه تحقیق معتبر باشد و نیز داده های آن نیز معتبر باشند را انجام می دهد و معمولا چاپ مقاله در این گونه مجلات بسیار راحت تر است و تنها با داشتن یک مقاله isi ای که روش تحقیق آن درست باشد می توان سفارش چاپ مقاله را به آنها داد. در ادامه این گونه مجلات راا برای چاپ مقاله بیشتر معرفی می کنیم و نحوه چاپ مقاله را در این مجلات بیشتر توضیح می دهیم.... ادامه مطلب