شنبه, 17 تیر 1396 ساعت 11:16

نگارش مواد و روش مقاله برای چاپ مقاله

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

چاپ مقاله

هر مقاله ای قسمت های مختلفی دارد که باید هر قسمت را طبق روش و الگوی خاص آن بنویسید تا بتواند مجوز چاپ مقاله در مجلات معتبر را بگیرد. در واقع اگر آن قسمت از مقاله به ان صورت که باید پژوهش را توضیح دهد و معین کند که مقاله در مورد چیست و چگونه نوشته شده است را توضیح ندهد در واقع ممکن است روش شما و یا موضوع چاپ مقاله شما خوب توضیح داده نشود و نتواند نظر داروان چاپ مقاله را جلب نماید.

یکی از قسمت های خاص هر مقاله ای که تاثیر به سزایی در مجوز چاپ مقاله آن دارد قسمت مواد و روش های مقاله است که برای مقاله هایی که موضوع آنها علمی باشد باید در قسمت مواد و روش ها کلیه مواد و  دستگاه های استفاده شده و پروتکل انجام آزمایش و چگونگی فراهم آوردن مقدمات آزمایش به طور کلی توضیح داده شود. 

اگر هم عنوان مقاله تئوری و یا شبیه سازی باشد بایستی کلیه روابط ریاضی ، فرضیه ها ،نرم افزار های استفاده شده و مقادیر عددی پارامتر ها به طور کامل در جدول هایی ارائه شوند تا خواننده مقاله هم بتواند با خواندن چاپ مقاله به همان نتایج مقاله دستیابد.

برای نوشتن مواد و روش های چاپ مقاله بهتر است :

1- موارد بیان شده در مواد و روش ها نباید تنها مجموعه ای از دستورات باشند.

2- اطلاعاتی را که به شخص سوم غیرمرتبط است حذف کنید.

3- سعی کنید در این بخش مقاله و هر بخش دیگر مقاله از نثر عادی استفاده زیرا ممکن است به دلیل استفاده نادرس از ادبیات و یا استفاده اشتباه از نثر ادبی مقاله شما مجوز چاپ مقاله نگیرد.

 

خواندن 55 دفعه