چاپ مقاله علوم سیاسی و روابط بین الملل

چاپ مقاله

امروز می خواهیم روند چاپ مقاله در رشته علوم سیاسی را بیان کنیم که در وهله اول باید موضوع مقاله isi را به درستی انتخاب کنید زیرا بسیاری از مجلات مرتبط با چاپ مقاله تنها به عنوان مقاله شما کار دارند و تنها در ابتدا بررسی می کنند که آیا عنوان مقاله ای که برای چاپ مقاله برای آنها فرستاده اید متناسب با مجله آنها است یا خیر و همینطور عنوان مقاله فرستاده شده برای چاپ مقاله بررسی می شود که عنوان آن قبلا در مقاله ای دیگر استفاده نشده باشد.

 

رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل شامل گرایش هایی همچون علوم سیاسی، اندیشه سیاسی در اسلام، دیپلماسی و سازمانهای بین المللی می باشد.

 

برخی از سرفصل های تحقیقاتی این رشته عبارتست از :

تحولات سیاسی، اجتماعی ایرن

اقتصاد سیاسی انرژی

اندیشه سیاسی در اسلام ایران اندیشه سیاسی درغرب
تاریخ سیاسی معاصر ایران

جنبشهای اسلامی و علوم قرآنی و حدیث

اندیشه سیاسی تطبیقی اندیشه سیاسی معاصر ایران و فلسفه علم سیاست
اندیشه سیاسی یونان کلاسیک اندیشه سیاسی تطبیقی ایران یونان قدیم

 

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه علوم سیاسی عبارتند از :

JOURNAL ISSN
Politics and Religion 1755-0483
International Politics 1384-5748
POLITICAL SCIENCE QUARTERLY 0032-3195
AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICS AND HISTORY 0004-9522