پنج شنبه, 23 دی 1395 ساعت 09:28

آزمون t

مقاله isi


امروزه باید برای نگارش مقاله isi داده های آماری معتبر ارائه دهید تا نشان دهد که مقاله isi شما دارای اعتبار بالایی است اما برای استفاده از داده های اماری باید پس از جمع آوری اطلاعات و داده های مناسب اقدام به نگارش مقاله isi کنید اما برای سنجش و ارائه مناسب داده های آماری باید از آزمون های مختلف داده های آماری استفاده کنید.
یکی از آزمون های معتبری که برای نگارش مقاله isi استفاده می شود آزمون t است این آزمون که در مقاله isi نیز استفاده می شود به نام تست تی نیز معروف است که میزان اطمینان از تفاوت دو متغییر تصادفی را از روی نمونه هایشان اعلام می کند. در واقع آزمون t برای ارزیابی میزان یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه ای با میانگین جامعه در حالتی که انحراف معیار جامعه مجهول باشد استفاده می شود.


از این آزمون نیز برای نگارش مقاله isi ای با نمونه کوچک می توان استفاده کرد زیرا این آزمون در مورد نمونه های کوچک با استفاده از درجات آزادی تعدیل می شود.
پس برای نگارش مقاله isi بهتر است بعد از انتخاب جامعه آماری و نمونه مقاله isi و جمع آوری اطلاعات برای نگارش مقاله isi از آزمون های معتبر برای سنجش داده های مقاله isi خود و همچنین نمایش داده ها از آزمون هایی مثل آزمون t استفاده کنید.

منتشرشده در مقاله isi
پنج شنبه, 04 آذر 1395 ساعت 08:05

تحلیل آماری با SPSS

مقاله isi

 

همانطور که در مطالب قبلی ذکر کردیم برای نوشتن یک مقاله isi و انجام چاپ مقاله در وهله اول باید موضوع مقاله isi خود را انتخاب کنید و سپس با طرح پرسشنامه معتبر و پر کردن آن توسط جامعه آماری خود و جمع آوری اطلاعات نوبت به تحلیل اطلاعات بدست آمده می رسد که باید با استفاده از نرم افزار های معتبر در زمینه تحلیل داده های آماری داده های خود را تحلیل نمایید زیرا اگر در پرسشنامه های شما به صورت تصادفی پر نشده باشد و همچنین اگر داده های شما به درستی تحلیل نشده باشد می تواند بر کیفیت مقاله isi شما اثر بگذارد و همچنین ممکن است مجلات و ژورنال های معتبر چاپ مقاله ی شما را برعهده نگیرند پس تهیه داده های آماری و تحلیل آن به وسیله ی نرم افزار های معتبر بسیار مهم است.

 

حال امروز می خواهیم یک نرم افزار معتبر برای تحلیل داده های آماری معرفی کنیم ، این نرم افزار به نام spss معروف است .
Spss یکی از پر استفاده ترین و نرم افزار های تحلیل آماری است این نرم افزار همیشه بروزرسانی میشود و امکانات جدیدی به آن اضافه می شود پس بهتر است برای استفاده از spss آخرین نسخه آن را تهیه کنید زیرا به شما امکانات بیشتری جهت تحلیل های داده های آماری مقاله isi را می دهد. نرم افزار spss به معنای بسته آماری برای علوم اجتماعی است برای کار با این نرم افزار در ابتدا باید داده ها را وارد صفحه گسترده نرم افزار بکنید و بعد آزمون آماری مناسب با فرضیه های تحقیق را انتخاب می کنید و در مرحله خروجی تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله spss نمایش داده می شود و در مرحله بعد باید نتایج مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرد ودر یک ساختار استاندار گزارش کنید.
پس اگر می خواهید مقاله isi بنویسد و چاپ مقاله آن توسط مجلات معتبر انجام شود بهتر است قبل از اقدام به نگارش مقاله با مشاوران ما تماس حاصل کنید تا شما را در زمینه های نحوه نگارش مقاله isi نحوه چاپ مقاله و تحلیل داده های آماری و ... شما را راهنمایی کنند.

 

 

تحلیل آماری با spss

تحلیل آماری با spss

منتشرشده در بدون مجموعه