دوشنبه, 12 تیر 1396 ساعت 07:26

چگونه یک مقاله isi خوب بنویسیم؟

مقاله isi

مهم ترین دغدغه دانشجویان کارشناسی ارشد این است که چگونه یک مقاله isi خوب بنویسیم تا هم در مجلات معتبر مجوز چاپ مقاله بگیرد و هم برای آینده رزومه شود. اما برای نگارش مقاله isi باید بدانید که مقاله یعنی مطالبی که حول یک موضوع با تحقیق و آزمایش بدست می آیند و در قالب یک مقاله isi نوشته می شوند. پس برای اینکه در نگارش مقاله isi موفق باشید باید اول یک موضوع خوب که در دنیای امروز مطرح است و فرد دیگری روی ان کار نکرده است را انتخاب کنید و همچنین عنوان مقاله شما باید حاوی کلمات کلیدی و به صورت مختصر باشد.

قسمت بعدی که باید هنگام نگارش مقاله isi به ان توجه کنید این است که قسمت روش تحقیق مقاله isi باید طبق یکی از روش های مطرح انتخاب شود و در آن نوع تحقیق و محل تحقیق و دوره تحقیق و جامعه تحقیق , نمونه تحقیق و روش انتخاب حجم نمونه و نوع آزمون آماری کای اسکوار و نوع مدل تحقیق خود را بیان کنید و روش تحقیق حداکثر باید 6-7 خط باشد.

در قسمت بیان مسئله مقاله isi باید به طور کامل عواملی که باعث شده تا آن موضوع را برای نگارش مقاله isi انتخاب کنید را بیان کنید . در واقع بیان مسئله نیاز هایی را مطرح می کند که در مقاله isi برای آن روش حلی بیان شده است.

مهم ترین کاری که قبل از نگارش مقاله isi باید انجام دهید این است که روش تحقیق خود را مشخص کنید و با آن اطلاعات مورد نیاز خود را برای نگارش مقاله isi بدست آورید.

 

 

جامعه تحقیق , نمونه تحقیق
 
روش انتخاب حجم نمونه
 
نوع آزمون آماری کای اسکوار
 
نوع مدل 
منتشرشده در مقاله isi