یکشنبه, 18 تیر 1396 ساعت 05:06

نگارش نتایج مقاله isi

مقاله isi

یکی از بخش های اساسی هر مقاله isi ای بخش نتایج آن است که در واقع نتایج کلی ای که از آن تحقیق و پژوهش شما را بیان می کند. در این قسمت از مقاله isi باید دستاوردها و مقادیر عددی نتایج آزمایش و با ارزش بودن آن‌ها کاملاً دقیق توضیح داده شود و ویژگی‌های آماری نیز ذکر گردد. زمان افعال این بخش از مقاله isi باید گذشته باشد.

در این بخش باید به طور کلی نتایج تحقیق ها و پژوهش ها و تحلیل های آماری بیان شود و نیازی نیست در این بخش از مقاله isi داده های خام مقاله ارائه شود. محتوی این بخش باید شامل : 1- یافته های خلاصه شده که در صورت امکان به صورت جدول ارائه شود.

2- تمام تنایج مقاله isi را به طور کامل در بخش نتایج توصیف کنید . 3- داده های مقاله isi را تجزیه و تحلیل کنید، سپس داده های تحلیل شده را به شکل یک نمودار یا جدول ارائه نمایید.

نکته ای که باید توجه کنید این است که در بخش از مقاله isi نباید نتایجبررسی و یا تفسیر نمایید و فقط باید نتایج را بیان کنید.

برای تصاویر و اشکال در مقاله isi باید اولا شماره گذاری شوند و ثانیا در زیر آنها باید شماره و عنوان هر تصویر بیان گردد و برای هر جدول هم باید به ترتیب شماره گذاری و نام گذاری شوند و در بالای جداول بیان شوند.

 

 

 

منتشرشده در مقاله isi