دوشنبه, 19 تیر 1396 ساعت 05:35

نگارش مقدمه مقاله isi

مقاله isi

هر مقاله isi ای باید حاوی قسمت های مختلفی باشد تا یک مقاله isi معتبر محسوب شود که قسمت های مختلف ان را در مطالب قبلی توضیح داده ایم اما امروز می خواهم نگارش مقدمه مقاله isi را بیان کنیم که چطور مقدمه مقاله را بنویسید که بتواند داوران مجلات چاپ مقاله را تحت تاثیر قرار دهد و مقاله شما مجوز چاپ مقاله در ان مجله را بگیرد. 

مقادمه هر مقاله در واقع یکی از بخش های مهم مقاله محسوب می گردد و باید افعال مقدمهمقاله isi بر زمان حال ساده نوشته شوند و مقدمه مقاله isi باید به گونه ایس نوشته شود که اطلاعات اولیه و پایه را به خواننده منتقل کند و باید بعد از بیان کردن اطلاعات پایه ، هدف از انجام مقاله isi و نگارش آن باید بیان شود.

باید توجه داشته باشید که مقدمه مقاله isi را باید به طوری واضح بنویسید که انگار برای کسی نوشته شده است و بتواند رابطه ای صمیمی بین خواننده و مقاله ایجاد نماید و باید بعد از آن مسئله نیاز به این مقاله isi را بیان کنید و هدف اصلی از نگارش مقاله و مسئله اصلی مقاله و در نهایت به تمامی سوالاتی که مطرح کرده اید و یا ممکن است در ذهن خواننده ایجاد شوند را باید جواب بدهید و هیچ سوالی را بدون جواب نگذارید.

نکاتی برای نگارش مقدمه مقاله isi :

1- برای نوشتن مقدمه مقاله isi سعی کنید از نگارش کلمات غیر ضروری خودداری نمایید.

2- سعی کنید از عباراتی مانند "جدید " ،"اولین بار " ، "اولین " در مقدمه خیلی کم استفاده کنید.

3- جملات مقدمه مقاله isi باید جذاب و وسوسه انگیز و در زمان حال باشند.

 

منتشرشده در مقاله isi