برای سرچ مجلات پایگاه استنادی جهان اسلام یا (ISC) می توانید از لینک زیر استفاده نمایید :

http://mjl.isc.gov.ir/

برای سرچ مجلات پاب مد (PUBMED) نیز می توانید از لینک زیر استفاده نمایید

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

از لینک زیر می توانید جهت تطابق سایت مجله با نام و ISSN آن استفاده می شود

 http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?query=European+Online+Journal+of+Natural+and+Social+Sciences&field=title&editorID=&send=Search+Title%2FISSN+Only

 

   

 

منتشرشده در مقاله isi