سه شنبه, 20 تیر 1396 ساعت 05:04

قسمت بحث مقاله isi

مقاله isi

همانطور که در مطالب قبلی ذکر کردیم مقاله isi دارای بخش های مختلفی است که یکی از این بخش ها بخش بحث مقاله isi است که باید بخش بحث مقاله isi را بعد از نتایج مقاله بیاورید و در واقع روی نتایج مقاله بحث کنید.

در این بخش از مقاله باید به تفسیر و تعبیر نتایج و دستاورد های تحقیق و مقاله isi خود بپردازید. در بخش بحث مقاله isi باید تمامی پژوهش های قبلی ای که مرتبط با موضوع مقاله شما انجام شده اند را بیان کنید و روش تحقیق و نتایج مقاله های قبلی را مقاله isi خود مقایسه کنید.

بهتر است در بخش بحث مقاله isi خود مزایا و معایب مقاله خود را بیان کنید و همچنین بررسی کنید که ایا نتایج مقاله isi شما با مقاله های قبلی همخوانی دارد یا خیر؟

 

منتشرشده در مقاله isi