مقاله isi در رشته علوم تربیتی

مقاله isi

یکی دیگر از رشته های پر طرفدار که در امر مقاله isi نویسی برای آن بسیار رونق دارد رشته علوم تربیتی است که دانشجویان آن باید برای ادامه تحصیل خود در مقطع دکتری مقاله isi در این رشته بنویسند تا به وسیله مقاله isi به راحتی در محاسبه دکتری قبول شوند. 

 

رشته علوم تربیتی شامل گرایشات مختلف نظیر تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و دبستانی، مدیریت و برنامه‌ریزی و...  می باشد.

رشته علوم تربیتی را می توان حد واسط علوم روانشناسی و علوم اجتماعی دانست.

 

برخی از سرفصل های تحقیقاتی جهت تدوین مقاله isi بمنظور اکسپت و چاپ در ژورنالهای ISIدر این رشته عبارتند از:

سبک های دلبستگی، آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی ، ناگویی هیجانی، سبک های انطباقی (سازگارانه)، پایگاه هویت، سلامت روانی، مکانیسم های دفاعی، رفتار سازگارانه، روان درمانی گروهی، هوش هیجانی، هیجان خواهی، ناگویی خلقی، ابراز وجود، شادکامی، مشکلات رفتاری برونی سازی شده ، اختلالات شخصیتی، آموزش مهارت شیوه های حل مسأله، خلاقيت، یادگیری روان شناختی دانشجویان، عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني، شادماني، متغيرهاي فردی، خانوادگي، متغیرهای روانشناختي و فراشناختي، الگوهاي فرزندپروري، خودكارآمدي، یادگیری مشارکتی، مهارتهاي اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، پرخاشگري ، سازگاري فردي-اجتماعي، حافظه كاذب، سبکهای یادگیری، سبک های شناختی، سبک های حل مسئله، سبک های اسنادی، خودآگاهي، خودكارآمدي، طرحواره های ناسازگاری، خود شكوفايي، خود – مهاري، جمع گرايي، فردگرایی، انگیزش (درونی و بیرونی)، خود ادراکی،مهارت هاي مقابله با استرس،

 

 

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه علوم تربیتی عبارتند از :

JOURNAL ISSN
Research in Science & Technological Education 0263-5143
AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER 0311-6999
International Journal of Inclusive Education 1360-3116