مقاله isi در رشته اقتصاد

مقاله isi

 

یکی دیگر از رشته های معروف و پر طرفدار در رشته علوم انسانی رشته اقتصاد است که دانشجویان آن رشته برای نگارش مقاله isi باید اطلاعات کافی در رشته خود  داشته باشند تا بتوانند مقاله isi ای با درجه علمی مناسب بنویسند که این نیازمند این است که دانشجو موضوع مناسب را در رشته اقتصاد انتخاب کند تا بتواند به وسیله آن مقاله isi خود را به مجلات مناسب جهت چاپ مقاله خود بفرستد  تا مقاله isi او باز هم درجه علمی آن بالاتر برود.

 

رشته اقتصاد شامل گرایشاتی همچون  اقتصاد کشاورزی، اقتصاد بین الملل، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی، پول و بانکداری، اقتصاد انرژی، اقتصاد صنعتی وجود دارند.

 

بیشتر مقالاتی که در مجلات معتبر اقتصادی شانس پذیرش دارند، مقالاتی اند که از روش های پیشرفته اقتصادسنجی (پنل دیتا، GMM و...) و متکی بر دیتاهای واقعی و تایید شده، مدلی جدید ارائه و برآورد می کنند.

نکته مهم با توجه به گسترده بودن گرایش های رشته اقتصاد، سابمیت مقاله در مجله ای است که دقیقا اسکوپ مقاله شما را دارد بعنوان مقاله اگر مقاله در زمینه اقتصاد سلامت هست حتما در مجله ای که مربوط به Health Economics  می باشد سابمیت شود.

 

برخی از سرفصل های تحقیقاتی این رشته عبارتست از :

اقتصاد ایران اقتصاد توسعه
انرژی، منابع و محیط زیست اقتصاد اسلامی و ایران
اقتصاد ایران انرژی
اقتصاد سلامت توسعه و برنامه ریزی

 

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه اقتصاد عبارتند از :

JOURNAL ISSN
JOURNAL OF ECONOMIC THEORY 0022-0531
EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 0014-2921
ECONOMIC INQUIRY 0095-2583
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS 0022-1821
JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS 1051-1377
Annual Review of Financial Economics 1941-1367
ECONOMICA 0013-0427