مقاله isi در حوزه مالیات

مقاله isi

 

مقالات مالیاتی، امروزه قلمروی جدا و مستقل را در مجلات ISI به خود اختصاص داده اند. قبلا این حوزه زیر مجموعه بخش اقتصادی بود ولی مجلات تخصصی مالیاتی زیادی به اکسپت و چاپ مقاله در این حوزه می پردازند.

 

برای نگارش مقاله isi در حوزه مالیات که زیر مجموعه ای از مقاله isi رشته علوم بانکی و حسابداری است باید اول موضوعات مناسب مقاله isi را انتخاب نماییدتا بتوانید مقاله isi ای مناسب و با درجه علمی بالایی بنویسید. که در ادامه برخی از حوزه های تحقیقاتی در حوزه مالیاتی را مشخص کرده ایم که می توانید برای انتخاب موضوع مقاله isi از این موارد انتخاب نمایید.

 

 

برخی حوزه های تحقیقاتی در حوزه مالیاتی جهت تدوین مقاله ISI عبارتست از :

  • عوامل موثر بر وصول مالیات
  • نرخ موثر مالياتي
  • شكاف مالياتي
  • درآمدهای مالیاتی
  • سیاست های مالی (مالیات مستقیم و مخارج دولت

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه مالیاتی عبارتند از :

JOURNAL ISSN
INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE 0927-5940
International Finance 1367-0271
International Review of Finance 1369-412X
Annals of Economics and Finance 1529-7373