شنبه, 20 شهریور 1395 ساعت 06:04

مقاله isi در ایران

همانطور که میدانید در ایران تمامی تحقیقات باید به صورت مقاله چاپ شوند و ملاک ارزشیابی مقاله خود نیست بلکه مجله ای است که آن را چاپ میکند و تحقیق و پژوهشی دارای بالاترین درجه علمی است که بتواند در مجله  isi چاپ شود . در ایران بالاترین امتیاز متعلق به پژوهشگری هست که  یک مقاله isi داشته باشد .

طبق بخش نامه وزارت علوم نتیجه فعالیت‌های پژوهشی که به صورت مقاله‌های علمی چاپ می‌شوند بر اساس  WOS (یا JCR ) بودن یا ISI Listed بودن یا ISC بودن دارای امتیازات جداگانه هستند. به عنوان مثال اگر هزینه طرح پژوهشی از ۵ میلیون تومان بیشتر شود. مجری طرح باید دو مقاله مستخرج از طرح را در یک مجله WOS (یا JCR ) چاپ نماید. اگر از ۱۰ میلیون تومان بیشتر شد ۳ مقاله و اگر موفق به چاپ مقاله نشد جریمه می‌شود

این موسسه تلاش خود را بر این قرار داده است تا در تهیه

 مقاله isi 

و چاپ آن و دیگر خدمات مربوط به مقاله بتواند گامی موثر در همراهی دانشجویان بردارد .

مقاله isi

منتشرشده در مقاله isi