شنبه, 20 شهریور 1395 ساعت 05:29

مزایای چاپ مقاله

در دوران تحصیلی دانشگاهی چاپ مقاله در ژورنال های معتبر نشان دهنده میزان مهارت علمی دانشجو است و آنچه که در دنیای امروزه از مدرک تحصیلی هم مهم تر است رزومه تحقیقاتی و پژوهشی دانشجو است و دو مولفه مهم نشان دهنده توانایی فرد در مقالات و توانایی علمی چاپ مقاله و پایان نامه میباشد . همچنین می دانیم که چاپ مقاله و داشتن یک مقاله  معتبر معیار سنجش در مصاحبه های کاری و دانشگاهی است و این موضوع که فرد مصاحبه شونده چه برای ادامه مقاطع تحصیلی در داخل کشور و یا خارج از کشور دارای مقاله باشد مزیت رقابتی بسیار مهمی برای اوست .

البته مسلم است که مقالات ISI به دلیل دارا بودن استانداردهای بالاتر در جامعه علمی بیشتر پذیرفته می شوند و البته به دلیل همین استانداردهای بالا، مقاله مورد نظر نیز باید بسیار تخصصی و مناسب باشد. با توجه به اینکه انجام مقاله ISI نیاز به دانش سطح بالا در رشته مربوطه و همچنین در امور پژوهشی دارد، این موسسه آماده همکاری با پژوهشگران و دانشجویان ایرانی در زمینه انجام مقاله  ISI و چاپ مقاله است.

در مجموع خدمات ما در ارتباط با مقالات عناوین زیر می باشند.

• تهیه مقاله

• ترجمه مقاله

• ویرایش مقاله

• استخراج مقاله

 

• چاپ مقاله

 

• نگارش مقاله

چاپ مقاله

 

 

 

 

 

منتشرشده در چاپ مقاله