Super User

Super User

شنبه, 07 اسفند 1395 ساعت 10:23

چاپ مقاله isi فقه و حقوق

مقاله isi

 

تعداد مجلات ISI که در رشته حقوق بصورت تخصصی اقدام به اکسپت و چاپ مقاله می کنند به نسبت رشته های دیگر کمتر و محدودتر می باشد لذا برای موفقیت در زمینه اخذ اکسپت و چاپ مقاله isi در این رشته، مقاله و موضوع آن می بایست به اندازه کافی نوآوری داشته باشد.

 

بعضی از حوزه هایی که می توان در آنها به تدوین مقاله isi در حوزه های مختلف حقوقی پرداخت عبارتند از : حقوق خصوصی، حقوق بین الملل؛ جرم و جزا، محیط زیست، حقوق بشر، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق خانواده، حقوق کار ، حقوق زنان، حقوق ثبت، حقوق بشر، حقوق بیمه، حقوق، اداری، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق خانواده، حقوق پزشکی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی،حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق محیط زیست، حقوق اسلامی، حقوق مالکیت معنوی و فکری، حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق دادرسی مدنی، حقوق دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی، متون حقوقی، حقوق شهر داریها، حقوق کودکان، حقوق اینترنت،حقوق وکلا و قضاوت

 

در زیر به نام چند ژورنال ISI JCR تخصصی حقوق اشاره شده است :

 • STANFORD JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW
 • Northwestern Journal of International Law & Business
 • JOURNAL OF LAW AND SOCIETY
 • LAW LIBRARY JOURNAL
 • American Law and Economics Review
شنبه, 07 اسفند 1395 ساعت 09:57

چاپ مقاله isi در رشته حسابداری

چاپ مقاله

 یکی از رشته های پر طرفدار امروزی رشته حسابداری است که هر ساله تعداد زیادی از دانشجو یان در این رشته پذیرش میشوند و همگی امیدوار هستند بتوانند درجات علمی را با نمرات خوب و عالی پشت سر بگذارند اما باید بدانید اگر بخواهید برای مقطع دکتری در دانشگاه های خوبی پذیرش شوید باید مقاله isi معتبری در این رشته داشته باشید و این مقاله isi معتبر باید در مجلات معتبر نیز چاپ مقاله شود و اینکه چطور مقاله isi ای بنویسید که مجلات معتبر چاپ مقاله شما را انجام دهند . نکته اصلی آن این است که عنوان مقاله isi شما بسیار مناسب و مفید باشد و در مقاله isi  های دیگر استفاده نشده باشد که در ادامه تعدای از عناوین مقاله isi هایی را آماده کرده ایم تا از آنها برای مقاله isi خود استفاده کنید.

 

رشته حسابداری به گرایشات حسابداری عمومی، حسابداری مالی، حسابداری بانکی، حسابداری دولتی، حسابداری صنعتی و حسابداری مالیاتی؛ تقسیم می گردد.

 

در رشته حسابداری، برخی از حوزه ها و سرفصل های تحقیقاتی که می تواند بستری برای تدوین یک مقاله isi پژوهشی باشند عبارتند از :

سرمایه فکری، مدیریت سود، هموارسازی سود، کیفیت سود، سود تقسیمی، سود حسابداری، شاخص های عملکردی بورس، هزینه یابی هدف، هزینه یابی بر مبنای فعالیت،  حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری شرکت، سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم های اطلاعات حسابداری، ساختار سرمایه، اهرم مالی، تامين مالي، ریسک : اعتباری،عملیاتی، نقدینگی، نرخ ارز، بازار، اعتبارسنجی، امتیازدهی اعتباری، مدیریت نقدینگی، مدیریت ترازنامه، مدیریت دارایی و بدهی، بهینه سازی پورتفوی، تخمین بهای (قیمت) تمام شده محصولات و خدمات، ورشکستگی مالی، جریان های نقدی، بودجه عملیاتی، بودجه بندی سرمایه ای، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، حسابرسی، بازده (عادی، غیرعادی، مورد انتظار، واقعی، اسمی) سهام، قیمت سهام، شاخص کل بورس، ضریب P/E، ارزش شرکت، کارایی، اثربخشی، بهره وری، هزینه سرمایه، حقوق صاحبان سهام، بحران مالی، اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری، گزارشگری مالی و حسابداری، ساختار مالکیت، هزینه نمایندگی، حباب قیمتی، محافظه کاری حسابداری، EPS، مالکیت نهادی، ریسک سیستماتیک، بتا و غیر سیستماتیک، افشای اطلاعات، سرمایه گذاری معکوس، درماندگی مالی، بحران مالی، ترکیب سهامداران، دوره سرمایه گذاری، حسابداری صنعتی، حسابداری مالیاتی، پیش بینی سود، جریان نقدی، بهایابی بر مبنای فعالیت، محتوای اطلاعاتی سود، بدهی، سود آتی، حسابرس مستقل، بهای تمام شده، حسابداری تورمی، سبد سهام، سود حسابداری، صورت های مالی، اثر تمایلی، بهینه سازی مارکویتز، هزینه تامین مالی، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، چسبندگی هزینه، کیفیت حسابرسی، روش های ارزش گذاری دارایی ها و تأثیر آن بر سود، حسابداری بر اساس بهای جاری و مفاهیم حفظ سرمایه ، دارایی های جاری: تعاریف، مباحث نظری و ارزشگذاری آنها، دارائی های ثابت و دارائی های نامشهود: ماهیت، ویژگی ها و ارزشگذاری آنها، بدهی های جاری: تعاریف، مباحث نظری و ارزش گذاری آنها، تئوریهای حقوق مالکیت، مباحث نظری تغییرات در حقوق صاحبان سهام، افشا در گزارشگری مالی، تئوری حسابداری اثباتی، فرضیه های پاداش، بدهی و سیاسی، سود حسابداری و قیمت سهام، اطلاعات و حسابداری مدیریت ، تکنیکهای پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت ، برنامه ریزی کوتاه مدت در شرایط محدودیت منابع، بسط تجزیه و تحلیل هزینه ، سطح فعالیت و سود (مباحث پیشرفته)، هزینه و منافع اطلاعات، انحرافات (محاسبه و بررسی)، موضوعات مرتبط با تخصیص، بودجه بندی سرمایه ای – موضوعات پیشرفته در بودجه بندی سرمایه ای ، ارزیابی عملکرد مدیران و بخش ها، هزینه یابی بر مبنای هدف، ارزیابی متوازن ، مدیریت کیفیت جامع، تولید به موقع و هزینه یابی بر مبنای فعالیت ها، مبانی نظری حاکم بر گزارشگری مالی بخش عمومی ، بررسی تطبیقی بیانیه های مفهومی گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی و دولتی ، پاسخگوئی و کنترلهای داخلی در بخش عمومی، بررسی دیدگاههای کلی در زمینه گزارشگری بخش عمومی قبل و بعد از بیانیه شماره 34GASB، حسابداری حساب مستقل باز پرداخت بدهیها، حسابداری و روشهای گزارشگری حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی، حسابداری و روشهای گزارشگری حساب مستقل انتفاعی ، حسابداری و گزارشگری دارائی های سرمایه ای و بدهیهای بلند مدت، حسابداری و گزارشگری حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها ، حسابداری و گزارشگری مالی حساب مستقل امانی قابل مصرف و غیر قابل مصرف، معیارهای کیفی ارزیابی اطلاعات حسابداری، مفهوم شهادت (گواهی) و مقایسه آن با فرآیند حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی، رابطه بین حسابداری و حسابرس و ارزش افزوده اطلاعاتی به واسطه حسابرسی، عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی شامل تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی، پیچیدگی اطلاعات، عدم دسترسی مستقیم، گسترش دامنه حسابرسی به سایر موضوع ها، ویژگیهای حسابرسی (ویژگیهای ساختاری)، فرآیند آزمون در حسابرسی، شرایط لازم برای ارائه یک ادعای مجاز (معیار شواهد، معیار باور)، نقش تصور (ادراک) در آزمون حسابرسی، فرآیند گزارشگری (اطلاع رسانی) – حسابرسی به عنوان فرستنده پیام – گزارش حسابرسی به عنوان پیام – مشکلات فنی و معنایی در ارائه گزارش – استفاده کننده گزارش به عنوان گیرنده پیام، نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت ، شواهدی تاریخی از بازار خدمات حسابرسی، نظریه نمایندگی (کارگزاری)، فرضیه اطلاعات، فرضیه بیمه ، ویژگیهای محصول نهایی فرآیند حسابرسی، اقتصاد اطلاعات – منافع و مخارج حسابرسی، عرضه خدمات حسابرس، فلسفه حسابرسی ، روش شناسی حسابرسی (رویکرد علمی – رویکرد حسابرسی – روش شناختی در نظریه احتمالات در علم و حسابرسی)، پیشینه حسابرسی (رویداد نگاری حسابرسی در جهان – حسابرسی های پیش از تشکیل حرفه ای – حسابرسی های بعد از تشکیل حرفه ای – پیشینه حسابرسی در ایران) ، نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی، نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی، نقش خاص اجتماعی حسابرسی، حاکمیت شرکتی (چارچوب نظری حاکمیت شرکتی)، تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی ، تئوری ذی نفعا، مدیریت مالی نوین، ابزارهای مالی و هزینه سرمایه، تعیین ارزش شرکت، مدل ارزشیابی شرکت بر اساس الگوی جریان نقدی آزاد (F.C.F)، مدل ارزشیابی شرکت بر اساس مدل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، تعیین ارزش سهام براساس الگوی رشد سود تقسیمی (مدل گوردون)، بودجه بندی سرمایه ای و شاخص های تصمیم گیری، برآورد جریان های نقدی طرح های سرمایه ای ، جریان های نقدی طرح در مقایسه با سود حسابداری ، اثر مالیات و استهلاک بر جریان های نقدی، برنامه ریزی مالی بلند مدت، ساختار سرمایه ، سیاست های تقسیم سود: ، بانکهای سرمایه گذار و تنظیم ساختار مالی ، تدوین استانداردهای حسابداری ، ساختار مبانی تدوین استانداردهای مالی (FASB) و فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری آن، حسابداری اجاره ها: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، حسابداری تورمی: مباحث نظری و مسائل خاص آن ، مخارج تحقیق و توسعه: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، دارایی های نامشهود: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، تسعیر ارز: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری ، حسابداری پیمانهای بلندمدت: استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، حسابداری فعالیت های کشاورزی و دامداری: استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایراستانداردهای، حسابداری طرح های مزایای بازنشستگی: استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای، حسابداری بین المللی: مباحث نظری و دیدگاه ها، حسابداری و مفاهیم سیستم ها، مدل پردازش اطلاعات حسابداری، سیستم های اطلاعات مدیریت، طراحی سیستم های حسابداری، انباره داده ها و روش های پردازش آنها، روش های پردازش فایل ها، پیاده سازی سیستم های مدیریت پایگاه داده ها، پردازش رویدادهای حسابداری، تلفیق صورتهای مالی، مبادلات اوراق قرضه بین شرکتهای گروه ، سهام ممتاز شرکت فرعی و سود هر سهم تلفیق ، تغییر در حقوق مالکیت ، مالکیت غیر مستقیم و متقابل، صورت جریان وجه نقد تلفیقی، صورتهای مالی تلفیقی بر مبنای واحد پول خارجی، روشهای خاص در حسابداری استهلاک، استهلاک بر مبنای نظریه های سرمایه گذاری، استهلاک گروهی و ترکیبی ، استهلاک به روش تجدید ارزیابی و روش تعویض، استهلاک منابع طبیع، شناخت درآمد، صورت جریان وجوه نقد، درآمد عملیاتی ، دارائی های ثابت مشهود، حسابداری سرمایه گذاریها، صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ، ترکیبهای تجاری، حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته، مدل هاي پويا در تصميم گيري، نظريه بازي ها، مدل سازي كاربردي از برنامه ريزي هاي با اعداد صحيح،  منظور نمودن ارزش فعلي پول در برنامه ريزي پويا، برنامه ريزي غير خطي و طبقه بندي آن

 

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه حسابداری عبارتند از :

JOURNAL ISSN
Management Accounting Research 1044-5005
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 0021-8456
ACCOUNTING REVIEW 0001-4826
Accounting Auditing & Accountability Journal 0951-3574
Spanish Journal of Finance and Accounting-Revista Espanola de Financiacion y Contabilida 0210-2412
Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics 1608-1625
JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS 0165-4101
ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 0361-3682
سه شنبه, 03 اسفند 1395 ساعت 14:29

چاپ مقاله pubmed

چاپ مقاله

 

چاپ مقاله pubmed در مجلات دنیا جهت دفاع پایان نامه می باشد اعتبار ژورنال برای دانشجویان دکتری جهت اخذ مجوزدفاع بسیار مهم می باشد ما بصورت تخصصی در این زمینه فعالیت می نماییم در سطوح کارشناسی ارشد و کارشناسی سفارش نگارش مقاله pubmed و چاپ مقاله بسته به درخواست نوع مقاله در کمترین هزینه و زمان انجام می گیرد.


با توجه به پیچیدگی خاص مقاله pubmed و نیاز مبرم به کارشناسان مجرب در زمینه چاپ مقاله pubmed و دیگر مقاله های تخصصی دکتر تلاش نموده ایم که بهترین و با تجربه ترین کارشناسان را گردآوری و مجموعه بی نظیر از متخصصان pubmed در کنار هم جمع و pubmed نماید و تضمینی علمی و محکم برای مراجعان فراهم آورد.پس در صورتی که می خواهید چاپ مقاله را انجام دهید بهتر است قبل از اقدام به نگارش مقاله isi به موسسات معتبر در زمینه چاپ مقاله مراجعه نمایید تا تا راهنمایی موسسات معتبر در زمینه نگارش مقاله isi و چاپ مقاله بتوانید مقاله isi ای معتبر بنویسید که مجلات معتبر چاپ مقاله شما را انجام دهند.

 

چاپ مقاله

چاپ مقاله

 

 

 

یکشنبه, 01 اسفند 1395 ساعت 21:54

چهار چوب مقاله isi

مقاله isi

 

چاپ مقاله isi  از اهمیت ویژه ای برخوردار است به جرات می توان گفت یکی از مهم ترین فاکتور های ارتقا رزومه تحصیلی داشتن مقاله isi  هست که در بستری از تحقیق و پژوهش ایجاد می شود. می توان گفت پیشرفت های علمی صنعتی پژوهش تکنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است اصلی ترین و مهم ترین شیوه ارائه نتایج یک مطالعه و تحقیق ، نگارش مقاله isi  است و محققی در صفحه تولید و انتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش خود را در مجلات معتبرisi به چاپ برساند از آن جا که نوشتن صحیح و مناسب یک مقاله یک رکن اساسی برای چاپ مقاله علمی می باشد در این جا سعی شده است که به بررسی روش های صحیح نگارش مقالات پژوهشی پرداخته شود.

چاپ مقاله

 

دانشجویان کارشناسی ارشد میبایست 2 نمره از پایان نامه خود را با چاپ مقاله اخذ نمایند. و همچنین دانشجویان دکتری نیز دو مقاله مستخرج

از پایان نامه خود را در مجلات isi  با ایمپکت JCR به چاپ برسانند. و نیز اعضای هیعت علمی دانشگاه ها موظفند که هرسال حداقل امتیاز

پژوهشی خود را که این امتیاز می تواند شامل چاپ کتاب یا چاپ مقاله باشد کسب کند.

 

همچنین کسانی که متقاضی بورسیه و فاقد تحصیلی داخل و خارج از کشور هستند باید با تهیه رزومه قوی درخواست خود را برای دانشگاه

مقصد ارسال نمایند. مسترتز در تمام رشته ها قادر به اخذ پذیزش و چاپ سریع در ژورنال های علمی پژوهشی داخلی و ISI-WOS و ISI-JCR

است.

بنابراین بدین ترتیب اکثر متقاضیان چاپ مقاله ما دانشجویان دکتری، متقاضیان اخذ بورسیه و اعضای هیعت علمی دانشگاه ها هستند. 

چاپ مقاله

شنبه, 30 بهمن 1395 ساعت 10:02

مقاله isi رشته تاریخ

مقاله isi

 برای نگارش مقاله isi در رشته تاریخ ابتدا باید با گرایش های مختلف این رشته آشنا باشید تا بتوانید مقاله isi معتبری را ارائه دهید. امروز برخی از سر فصلهای تحقیقاتی مقاله isi رشته تاریخ و همچنین نام چند ژورنال معتبر در این رشته ارائه شده است که جهت چاپ مقاله  می توانید مقاله isi خود را به این ژورنال ها بفرستید تا چاپ مقاله شما را انجام دهند.

برخی از سرفصلهای تحقیقاتی در رشته تاریخ عبارتند از :

 

گرایش باستان شناسی :

پيش از تاريخ شمال غرب ايران پيش از تاريخ ايران و بين النهرين
ژنتيك انساني ---
آغاز تاريخ شمال غرب ايران هنر و معماري دوران هخامنشی
باستانشناسي دوران اشكاني تكنولوژي و ضرب سكه
هنر دوره ساساني  

 

گرایش تاریخ ایران اسلامی :

تاريخ اسلام شناخت منابع و مآخذ تاريخي
روش تحقيق و تاريخ نگاري جامعه شناسي تاريخي و تاريخ اجتماعي و فكري ايران

 

در ادامه نام چند ژورنال تخصصی ISI JCR در حوزه تاریخ ارائه شده است :

JOURNAL ISSN
Journal of Global History 1740-0228
DIPLOMATIC HISTORY 0145-2096
JOURNAL OF MODERN HISTORY 0022-2801
HISTORY OF SCIENCE 0073-2753

چاپ مقاله


یکی از نکات مهم و اساسی، پس از تدوین مقاله، انتخاب مجله مناسب برای سابمیت (SUBMIT) یا ثبت و ارسال مقاله به آن مجله است، چراکه مجلات معتبر، اکثرا تخصصی بوده و مطابق با زمینه (SCOPE) تعریف شده خود، اقدام به پذیرش و داوری مقالات می کنند و چنانچه عنوان و یا مطالب مقاله isi با زمینه های تخصصی مجله انطباق نداشته باشد معمولا ظرف مدت یک هفته مقاله را رد (reject) می کنند.


برای از دست ندادن زمان، ضروری است مجله ای دقیقا منطبق با عنوان و محتوای مقاله سرچ شود. بدین منظور ابتدا می توان در لیست مجلات listed و یا jcr و (wos (web of science کلمات کلیدی مقاله رو سرچ مجله یا مجلات مرتبط را پیدا نمود. همچنین در لینک تامسون رویترز مربوط به مجلات (http://science.thomsonreuters.com/) بعد از اسم و مشخصات مجله و در بخش coverage، ایندکس هاس تخصصی مجلات ذکر می شود. البته خیلی از مجلات isi listed دارای Zoological Record یا ایندکس عمومی و جنرال اند. این قبیل مجلات معمولا در رشته ها و حوزه های مختلف اقدام به پذیرش زودهنگام مقاله کرده و چاپ ماهیانه دارند.


مجلات دیگر و با اعتبار بیشتر دارای ایندکس تخصصی در coverage هستند. بعنوان مثال مجلاتی که در بخش coverage سایت تامسون دارای ایندکس تخصصی Social Sciences Citation Index هستند اقدام به پذیرش و چاپ مقاله در حوزه های علوم اجتماعی می کنند و یا مجلات با ایندکس Arts & Humanities Citation Index اقدام به پذیرش و چاپ مقاله در حوزه های هنر و علوم انسانی می کنند.
معمولا مجلاتی که در تامسون در بخش coverage ایندکس تخصصی دارند، یا web of science و یا jcr بوده و از اعتبار بالایی برخوردارند.
به منظور ارزیابی زمان داوری، اکسپت و چاپ هم می توان مقالات چاپ شده در آخرین ولووم مجله را بررسی نمود معمولا زمان دریافت، اکسپت و چاپ ابتدای مقاله ذکر می شود.

مقاله isi

 

مهمترین گرایش های رشته جغرافیا عبارتست است: جغرافیای طبیعی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای انسانی، برنامه ریزی شهری و روستایی، اقلیم شناسی، جغرافياي طبيعي، ژئومورفولوژي(اقليمي، ساختماني، ديناميك بيروني)، ، هيدرولوژي، پوشش گياهي، فضاي سبز، اكولوژي، خاكشناسي و ...

 

در این رشته بمنظور تحلیل اطلاعات عموما از نرم افزار های مطرح اماری مقل SPSS، LISREL و Arc GIS (تهيه نقشه و ساماندهي پايگاه اطلاعات جغرافيايي، انجام طرح هاي آمايش سرزمين) استفاده می شود.

حوزه های نوین این رشته که کاربردی هم هستند و برای چاپ مقاله ISI مناسب می باشند، عبارتند از :

 • ·مطالعات و تحلیل نظام شهري
 • ·طراحی سیستمهاي مدیریت شهري
 • ·تحلیل اسناد جامع شهري و روستایی
 • ·طراحی و تحلیل سیستمهاي جامع برنامه ریزي
 • ·ارزیابی و تحلیل طرحهاي جامع شهري
 • ·مکانیابی و تعیین موقعیت مکانی بهینه
 • ·شاکله بوم
 • ·شهرهای فشرده
 • ·توسعه پایدار
 • ·پراکنده رویی شهري
 • ·درجه توسعه یافتگی

فرایند های برنامه ریزی :

1-      برنامه ریزی جامع

2-      طرح های هادی

3-      برنامه ریزی راهبردی

4-      برنامه ریزی مشارکتی

5-      برنامه ریزی پیشرفته (روش طبقه بندی اراضی و طرح اراضی )Advance planning

6-      طرحهای سیال شهری

7-      CDS

 

دیدگاههای نوین شهرسازی :

1-      نوشهرسازی (New urbanism)

2-      رشد هوشمند و شهر فشرده

 

 

تکنیک ها و مدل های مطرح نیز در این راستا عبارتند از :

1-      مدل هنسن

2-      مدل لاری

3-      مدلهای جاذبه تک قیدی و دوقیدی

4-      انواع مدل های پیش بینی جمعیت (خطی ، نمایی ، نمایی تعدیل شده ، بازماندگی نسلی و . . .)

5-      انواع مدلهای اقتصادی (اقتصاد پایه ، جدول داده ستانده، اقتصادسنجی)

6-      انواع روش های پیش بینی (مسکن، جمعیت و ...)

7-      انواع مدل های سطح بندی سکونت گاههای روستایی و تعیین مرکزیت مکانی ( تاکسونومی عددی ، شاخص های مرکزیت ، اسکالوگرام ، روش ارتباطات مستقیم ، میزانسنج نهادی گاتمن )

8-      انواع مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی مانند مدل برایسون و تحلیل SWOT

9-      روشهای تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP

10-  مدل های تعیین کاربری بهینه What if?

 

گرایش جغرافياي طبیعی-اقلیم شناسی

سینوپتیک و پیوند از دور مخاطرات اقلیمی ، تغییر اقلیم و مدل سازی
ژئومورفولوژی ساحلی تحولات ایران طی کواترنر
هواشناسی ماهواره ای تغییر اقلیم

 

گرایشات برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی و جغرافیای سیاسی

ژئوپلتیک جغرافیای سیاسی ایران
جغرافیای سیاسی- سازماندهی سیاسی فضا ژئوپلتیک رویکردهای نوین
ژئوپلتیک خلیج فارس جغرافیای سیاسی – خاورمیانه
توسعه پایدار روستایی گردشگری
برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی نظریه های تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی مسکن مطالعات شهر ایرانی – اسلامی

 

گرایش شهرسازی

سیر اندیشه ها و نهضت ها در برنامه ریزی و طراحی شهری دوران معاصر به سازی و نوسازی بافت های کهن و شهرسازی اسلامی
توسعه محلی و برنامه ریزی منطقه ای برنامه توسعه و مدیریت شهری و روستایی و محیط زیست
نظریه های نوین در
برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری
برنامه ریزی کاربری زمین شهری و توسعه پایدار شهری
مسائل شهری ایران مطالعات سرزمینی( ملی و منطقه ای)

 

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی شهری عبارتند از :

JOURNAL ISSN
PHYSICAL GEOGRAPHY 0272-3646
GEOGRAPHY 0016-7487
EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS 1538-7216
PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY 0309-1325
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 0169-2046
JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT 0733-9488
COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS 0198-9715
EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 0969-7764
URBAN STUDIES 0042-0980
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 0309-1317

مقاله isi

 

مجلات نامعتبر به دو دسته تقسیم می شوند :

1-      مجلاتی که کلا جعلی (fake) هستند :

این دسته از مجلات، در واقع از اسم و مشخصات (ISSN) یک مجله معتبر ISI که در تامسون رویترز هم نمایه شده استفاده می کنند و سایتی رو با اسم این مجله تاسیس می کنند و به جذب مقالات بدون داوری و صرفا با انگیزه کسب درامد نامشروع اقدام می کنند. معمولا مجلات جنرال یعنی مجلاتی که در حیطه های مختلف می توانند مقاله جذب کنند طعمه این سایت های جعلی می شوند تا نرخ جذب مقالات را در رشته های مختلف بالاتر ببرند. همچنین بیشتر مجلاتی که صرفا چاپ کاغذی داشته و سایتی ندارند مورد مناسبی برای تاسیس سایت جعلی هستند. بهترین راه مبارزه با این گونه سایت های جعلی، معرفی سایت رسمی هر مجله در سایت تامسون رویترز یا دیگر سایت های معتبر و مرجع جهانی است.

 

2-      مجلاتی که جعلی نیستند و در تامسون رویترز بعنوان مجله ISI شناخته شده اند ولی به هر دلیل از نظر وزارت علوم و دیگر نهادهای آموزشی در داخل کشور، برای کسب امتیاز معتبر نمی باشند. این مجلات می توانند برای امتیاز پژوهشی در رزومه برای اپلای یا اقامت در خارج کشور مفید باشند.

برای دانلود لیست کامل مجلات معتبر و نامعتبر در گریدهای مختلف ISI و ISC و علمی پژوهشی و اسکوپوس، علاقه مندان می توانند به لینک زیر مراجعه کنند :

http://grad.saorg.ir/Journal

سه شنبه, 26 بهمن 1395 ساعت 15:47

هزینه چاپ مقاله isi

چاپ مقاله

 

اینکه مجله ای بعد از پذیرش و اکسپت مقاله برای چاپ آن (بصورت آنلاین یا هارد کپی) از نویسنده آن مقاله هزینه اخذ کند یا نه به این بستگی دارد که آن مجله open access هست یا نه. مجلات open access مجلاتی هستند که هزینه چاپ مقاله را از نویسنده اخذ می کنند و بنابراین کل مقاله را بصورت رایگان در سایت خود در اختیار مخاطبین و قابل دانلود قرار می دهند و مجلات غیر open access مجلاتی اند که تنها چکیده مقالات را نمایش داده و افرادی که درخواست دانلود متن کامل مقاله را داشته باشند می بایست آن مقاله را خریداری کنند (انتشارات ساینس دایرکت، الزویر، اشپرینگر و ... از این دست مجلات اند). البته در مجلات غیر open access نیز نویسنده می تواند درخواست دهد که مقاله اش بصورت رایگان و بصورت کامل در سایت مجله چاپ شود که در اینصورت هزینه چاپ بالایی رو خود نویسنده می بایست به ژورنال پرداخت کند.

 

در واقع هم مجلات open access و هم مجلات غیر open access هر دو برای چاپ کردن مقاله هزینه دریافت می کنند که در مجلات open access این هزینه از نویسنده دریافت می شود و مقدار آن خیلی کمتر است ولی در مجلات غیر open access این هزینه از تک تک افرادی که درخواست دانلود مقاله را دارند دریافت میشود.

بطور کلی اینکه مجله open access است یا نه نمی تواند ملاکی دقیق و قطعی برای اعتبار مجله باشد. نکته مهمی که بعد از چاپ مقاله اهمیت پیدا می کند تعداد و میزان رفرنس دهی (Citation) دیگر مولفان در مقالات خود به مقاله شماست که این اتفاق در مجلات open access (دانلود رایگان مقاله) بیشتر اتفاق می افتد چون نرخ دانلود این مقالات بیشتر از مقالات مجلات غیر open access است.

صفحه1 از8

چاپ مقاله

چاپ مقاله و نوشتن مقاله isi تاثیر به سزایی در روند علمی هر شخص دارد و باعث می شود شخصی که چاپ مقاله او در مجلات و ژورنال های معتبری انجام شده به راحتی بتواند در آزمون مصاحبه دکتری قبول شود و یا به راحتی در کشور های دیگر بورسیه بگیرد و ادامه تحصیلات خود را در آن کشور ها طی کند در بین موسساتی که مجلات و مقالات را نمایه میکنند موسسه isi دارای شهرت بیشتری در جهان است پس بهتر است اگر می خواهید فرآیند چاپ مقاله را طی کنید مقاله isi ای خود را به مجلات و ژورنال های معتبری که موسسه isi آنها را نمایه کرده است بسپارید تا مطمئن باشید که مقاله شما جزو آندسته از مقالات که به مقاله isi مشهور اند قرار گیرد و حتما با داشتن یک یا چند مقاله isi می توانید تحصیلات تکمیلی و دکتری را در بهترین دانشگاه ها طی کنید.


اما برای داشتن یک مقاله isi باید چه کار کرد، بهتر است بدانید که برای نوشتن یک مقاله isi در وهله اول باید موضوع خود را مشخص کنید که کسی دیگر قبلا روی آن کار نکرده باشد و سپس متناسب با موضوع خود پرسشنامه استاندارد آن موضوع را تهیه کنید و با مشخص کردن دسته نمونه از جامعه آماری خود از آنها بخواهید که به پرسشنامه شما جواب بدهند و بعد از اینکه پرسشنامه ها تکمیل شد باید اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها که همان جواب های دسته نمونه شما هستند را به وسیله نرم افزار های تحلیل داده آماری مثل spss و یا دیگر نرم افزار های تحلیل آماری داده ای خود را در آن وارد کنید و حاصل تحلیل آن را در نزد خود نگهداری کنید تا در زمان نوشتن مقاله isi خود اطلاعات خود را به ان داده ها اراجع داده و طبق این داده های آماری بدست آمده بتوانید مقاله خود را بنویسید در مراحل بعد از تکمیل شدن مقاله isi باید انتخاب کنید که مقاله isi خود را به چه مجله ای بسپارید تا فرآیند چاپ مقاله را برای شما انجام دهند که معملا دانشگاه ها انتشاراتی دارند که چاپ مقاله را انجام می دهند و یا همچنین می توانید مقاله خود را به مجلات معتبر دیگر داخلی و یا خارجی بسپارید تا چاپ مقاله را برای شما انجام دهند.


خدمات موسسه تدبیر سازان در زمینه چاپ مقاله :
موسسه تدبیر سازان با داشتن نیروهای مجرب و باتجربه در زمینه چاپ مقاله و برای خدمت رسانی به دانشجویان و پژوهشگران محترم کشورمان خدماتی را در زمینه نگارش مقاله isi و چاپ مقاله در ژورنال های علمی معتبری چون Elsevier ، Springer، Taylor and Francis و … ارائه می دهد و همچنین به دلیل گستردگی مجلات و ژورنال ها موسسه تدبیرسازان برای انتخاب مجله و ژورنال برای چاپ مقاله مشاوره می دهد.
خدمات دیگر برای چاپ مقاله:
1-ارسال مقاله برای ژورنالهای معتبر
2-ارسال مقاله چاپ شده
3-دریافت پذیرش نهایی
4- تغییر فرمت مقالات مطابق فرمتهای مورد قبول ژورنالها همچون APA، MLA، شیکاگو و …
جهت سفارش نگارش و یا چاپ مقاله خود می توانید با ما تماس حاصل کنید تا مشاوران مجرب ما شما را در زمینه های فوق راهنمایی نمایند.

 

استخراج مقاله isi از پایان نامه
اهمیت نگارش مقاله isi با توجه به مطالب قبلی که گفتیم بسیار زیاد است و داشتن یک مقاله isi منجر به منزلت اجتماعی و اشتهارعلمي می شود و از نظر استادان بهترین پایان نامه پایان نامه ای است که بتوان از آن یک مقاله علمی پژوهشی یا مقاله علمی ترویجی نوشت و امروز می خواهیم نحوه نگارش یک مقاله isi که از پایان نامه استخراج شده را آموزش بدهیم.
قبل از آموزش نگارش مقاله isi بهتر است بدانیم که چند نوع مقاله وجود دارد. دریک طبقه بندی کلی مقالات را می توان به دو دسته 1- مقالات علمی پژوهشی و 2- مقالات علمی ترویجی تقسیم کرد .... ادامه مطلب

 

 تحلیل آماری با spss

 

همانطور که در مطالب قبلی ذکر کردیم برای نوشتن یک مقاله isi و انجام چاپ مقاله در وهله اول باید موضوع مقاله isi خود را انتخاب کنید و سپس با طرح پرسشنامه معتبر و پر کردن آن توسط جامعه آماری خود و جمع آوری اطلاعات نوبت به تحلیل اطلاعات بدست آمده می رسد که باید با استفاده از نرم افزار های معتبر در زمینه تحلیل داده های آماری داده های خود را تحلیل نمایید زیرا اگر در پرسشنامه های شما به صورت تصادفی پر نشده باشد و همچنین اگر داده های شما به درستی تحلیل نشده باشد می تواند بر کیفیت مقاله isi شما اثر بگذارد و همچنین ممکن است مجلات و ژورنال های معتبر چاپ مقاله ی شما را برعهده نگیرند پس تهیه داده های آماری و تحلیل آن به وسیله ی نرم افزار های معتبر بسیار مهم است.... ادامه مطلب

 

 تحلیل آماری باLISREL

 

LISREL یکی دیگر از نرم افزار های معتبر در زمینه تحلیل داده های آماری است که دانشجویانی که قصد نگارش مقاله isi و چاپ مقاله را دارند باید طبق مراحلی که قبلا ذکر کردیم بعد از تهیه دادههای اماری این داده ها را توسط نرم افزار های معتبر و مفیدی چون LISREL داده های آماری خود را تحلیل نمایند تا مقاله isi آنها از اعتبار و درجه علمی خاصی برخوردار باشد و بتوانید چاپ مقاله خود را به مجلات و یا ژورنال های معتبر بسپارید.... ادامه مطلب

 

 

 بورسیه تحصیلی

 

امروزه با توجه به پیشرفت علمی و رشد علمی و تولید علم در کشور های دیگر اکثر دانشجویان علاقه مند هستند که در دانشگاه های کشورهای خارجی ادامه تحصیل دهند زیرا هم علم روز را مطالعه می نمایند و هم دانشجویی که در خارج تحصیل کرده باشد دارای پرستیژ خاصی است و به راحتی می تواند در سازمان ها و ارگان های دولتی استخدام شود و معمولا دانشجویانی که بورسیه در دانشگاه های خارجی می گیرند امکانات خاصی به آنها تعلق می گیرد و همچنین ماهیانه حقوق می گیرند برای کسب بورسیه دانشگاه های کشور های مختلف باید شرایط خاصی چون معدل بالا و داشتن مقاله isi و چاپ مقاله در مجلات معتبر می تواند امتیاز خوبی را برای شما به ارمغان بیاورد . اما سوالی که برای همه دانشجویان به وجود می آید این است که برای بورس گرفتن در دانشگاه های خارجی باید چه کار کرد و چه ویژگی هایی داشته باشد. در کل بورسیه به دونوع است یا هزینه تحصیل فرد را تامین کند و یا قسمتی از هزینه زندگی فرد را تامین نماید.... ادامه مطلب

 

مزایای داشتن مقاله isi

 

امروزه با توجه به پیشرفت علم در جهان و رقابت تولید علم در جهان و همچنین به وجود آمدن موسسات منتشر کننده مجلات معتبر مثل  isi و دیگر موسسات داشتن یک مقاله isi که مجلات معتبر نیز چاپ مقاله آن را انجام داده باشد بسیار مهم است اما یکی از موسسات معتبر دیگر isc است که در مسیر تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشور های اسلامی بر اساس معیار های علم سنجی معتبر قدم برداشته است که می توانید مقاله isi جود را به مجلات ایندکس شده این موسسه نیز بسپارید تا اعتبار آن بالاتر رود.یکی از مشکلاتی که در مقابل نگارش  مقاله isi است انتقاد هایی است که به نوشتن پشت سر هم مقاله isi است که باعث دلسرد شدن پژوهشگران می شود اما باید بدانید که داشتن مقاله isi در نظام علمی و آموزش کشور ما و در جهان چقدر اهمیت دارد که در ادامه مزایای داشتن مقاله isi را برای دانشجویان و اساتید بیان می کنیم..... ادامه مطلب

 

انواع مجله برای چاپ مقاله

باید توجه داشته باشید که امروزه به طور کلی دو نوع مجله برای چاپ مقاله داریم یکی مجله هایی که تنها چاپ مقاله ، مقاله isi معتبر و با درجه علمی بالا را چاپ مقاله می کنند منظور از اینکه تنها چاپ مقاله معتبر را انجام می دهند این است که این گونه مجلات تنها مقاله isi هایی که یک نوع تولید علم و یا حرف تازه ای در علم داشته باشند چاپ مقاله شان را انجام می دهد اما مجلات دیگری نیز وجود دارند که چاپ مقاله هر مقاله isi ای که تنها از لحاظ شیوه تحقیق معتبر باشد و نیز داده های آن نیز معتبر باشند را انجام می دهد و معمولا چاپ مقاله در این گونه مجلات بسیار راحت تر است و تنها با داشتن یک مقاله isi ای که روش تحقیق آن درست باشد می توان سفارش چاپ مقاله را به آنها داد. در ادامه این گونه مجلات راا برای چاپ مقاله بیشتر معرفی می کنیم و نحوه چاپ مقاله را در این مجلات بیشتر توضیح می دهیم.... ادامه مطلب