پنج شنبه, 04 آذر 1395 ساعت 08:20

تحلیل آماری با LISREL

چاپ مقاله

 

LISREL یکی دیگر از نرم افزار های معتبر در زمینه تحلیل داده های آماری است که دانشجویانی که قصد نگارش مقاله isi و چاپ مقاله را دارند باید طبق مراحلی که قبلا ذکر کردیم بعد از تهیه دادههای اماری این داده ها را توسط نرم افزار های معتبر و مفیدی چون LISREL داده های آماری خود را تحلیل نمایند تا مقاله isi آنها از اعتبار و درجه علمی خاصی برخوردار باشد و بتوانید چاپ مقاله خود را به مجلات و یا ژورنال های معتبر بسپارید.

 

 

معمولا از نرم افزار LISREL برای تحلیل عامل و مدل معدلات ساختاری استفاده می شود. این نرم افزار را می توان به عنوان مکمل نرم افزار spss دانست که در علوم انسانی و اجتماعی استفاده می شود. از دیگر ویژگی های این نرم افزار می توان به دقت بالای آن شاره کرده که باعث می شود داده های آماری مقاله isi شما از اعتبار خاصی برخوردار باشد این نرم افزار با استفاده از همبستگی و واریانس بین متغییر های اندازه گیری شده و می تواند مقادیر بار های عالمی و واریانسها و خطاهای متغییر مکنون را برآورد کند و از ان می توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی و.... استفاده کرد. کاربرد LISREL نرم افزار LISREL از روش خاصی برای تحلیل داده های اماری استفاده می کند که برای بدست آوردن مجهول معادلات ساختاری خطی و برای برازش مدلهایی که شامل متغییر های مکنون علیت دو سویه و ... اند استفاده کرد. پس اگر می خواهید مقاله isi بنویسید و چاپ مقاله شما توسط مجلات معتبر انجام شود بهترین راه حل برای شما این است که بعد از جمع آوری داده های آماری آن را با توجه به نوع داده های آماری تان با استفاده از یکی از نرم افزار های معتبر مثل spss یا LISREL تحلیل کنید تا اطلاعات آماری شما دقیق باشد.

 

تحلیل آماری با lisrel
تحلیل آماری با lisrel

 

منتشرشده در بدون مجموعه