انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله

چاپ مقاله

یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان پس از نگارش مقاله isi انتحخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله می باشد زیرا نیمی از اعتبار یک مقاله isi به مجله ای است که در آن چاپ مقاله شده است و همچنین گاهی اوقات ممکن است شما مقاله isi خود را به مجله ای برا ی چاپ مقاله بفرستید و همچنین نیز ممکن است هزینه ای را نیز برای چاپ مقاله بدهید اما پس از مدتی متوجه شوید که چاپ مقاله ، مقاله isi شما در آن مجله انجام نشده است و یا حتی به نام فردی دیگر چاپ مقاله شده است که باید توجه داشته باشید که این گونه موارد تنها در صورت نداشتن شناخت کافی از آن مجله ممکن است پیش بیاید که بهتر است قبل از فرستادن مقاله isi خود برای چاپ مقاله به آن مجله در مورد آن مجله بیشتر مطالعه نمایید و از موسسات معتبر برای چاپ مقاله خود راهنمایی بخواهید.

 

یکی از نکات مهم و اساسی، پس از تدوین مقاله، انتخاب مجله مناسب برای سابمیت (SUBMIT) یا ثبت و ارسال مقاله isi به آن مجله است، چرا که مجلات معتبر، اکثرا تخصصی بوده و مطابق با زمینه (SCOPE) تعریف شده خود، اقدام به پذیرش و داوری مقالات می کنند و چنانچه عنوان و یا مطالب مقاله با زمینه های تخصصی مجله انطباق نداشته باشد معمولا ظرف مدت یک هفته مقاله را رد (reject) می کنند.

برای از دست ندادن زمان، ضروری است مجله ای دقیقا منطبق با عنوان و محتوای مقاله سرچ شود. بدین منظور ابتدا می توان در لیست مجلات listed و یا jcr وwos (web of science)کلمات کلیدی مقاله رو سرچ م وجله یا مجلات مرتبط را پیدا نمود. همچنین در لینک تامسون رویترز مربوط به مجلات (http://science.thomsonreuters.com/) بعد از اسم و مشخصات مجله و در بخش coverage، ایندکس هاس تخصصی مجلات ذکر می شود. البته خیلی از مجلات isi listed دارای Zoological Record یا ایندکس عمومی و جنرال اند. این قبیل مجلات معمولا در رشته ها و حوزه های مختلف اقدام به پذیرش زودهنگام مقاله کرده و چاپ مقاله ماهیانه دارند.

 

 

مجلات دیگر و با اعتبار بیشتر دارای ایندکس تخصصی در coverage هستند. بعنوان مثال مجلاتی که در بخش coverage سایت تامسون دارای ایندکس تخصصی Social Sciences Citation Index هستند اقدام به پذیرش و چاپ مقاله در حوزه های علوم اجتماعی می کنند و یا مجلات با ایندکس Arts & Humanities Citation Index اقدام به پذیرش و چاپ مقاله در حوزه های هنر و علوم انسانی می کنند.

 

 

معمولا مجلاتی که در تامسون در بخش coverage ایندکس تخصصی دارند، یا web of science و یا jcr بوده و از اعتبار بالایی برخوردارند.

به منظور ارزیابی زمان داوری، اکسپت و چاپ هم می توان مقالات چاپ مقاله شده در آخرین ولووم مجله را بررسی نمود معمولا زمان دریافت، اکسپت و چاپ مقاله ابتدای مقاله ذکر می شود.