پژوهش

مقاله isi


پژوهش به معنای انجام تحقیقات و کارهای خلاقانه است که هدف آن گسترش دامنه علم و دانش در زمینه های مختلف از جمله علوم انسانی و فرهنگ و جامعه و ... است. معمولا برای یافتن یا تایید حقایق و تایید دوباره نتایج پژوهش های قبلی و یا رد هآنها از پژوهش استفاده می شود.


یک پروژه پژوهشی می تواند به منظور توسعه مطالعه انجام شده در قبل نیز مورد استفاده قرار گیرد. معمولا اگر بخواهید یک مقاله isi معتبر و یا یک پایان نامه معتبر بنویسید باید در زمینه عنوان پایان نامه و یا مقاله isi خود پژوهش کنید تا نتایج معتبر و مفیدی بدست آورید و مقاله isi شما در آن عنوان بتواند امتیاز خوبی بدست آورد و مجلات و ژورنال های معتبر چاپ مقاله ی شما را انجام دهند.


پژوهش ها انواع مختلفی دارند که از جمله آنها پزوهش های علمی و پژوهش های در حوزه علوم انسانی و هنری و ... است. درکل می توان مفهوم پژوهش را بصورت زیر تعریف کرد برای پژوهش مفهوم های مختلفی بیان شده است که دانشمندان مختلف آن را بیان کرده اند.
مارتین شاتلورت یک تعریفی برای مفهوم پژوهش بیان کرده است که حوزه وسیعی را دربر می گیرد که بیان این تعریف به صورت زیر است : در گسترده ترین حوزه معنایی کلام ، مفهوم پژوهش دربر گیرنده هر گونه گرداوری داده، اطلاعات و حقایق به منظور گسترش دانش بشری است.
کرسول نیز تعریف دیگری برای مفهوم پژوهش دارد که بیان آن به صورت زیر است : پژوهش فرایندی گام به گام است که به منظور جمع آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار میگرد. هدف نهایی پژوهش افزایش ادراک از موضوع موضوع مورد بررسی است.


اکنون که با مفهوم و تعریف پژوهش آشنا شدیم بهتر می توانیم از آن در جهت نگارش مقاله isi و همچنین در زمینه چاپ مقاله استفاده کرد زیرا تنها مقاله isi ای معتبر است که مطالبی که در آن بیان شده است از نتایج یک پژوهش معتبر باشد.

 

پژوهش

پژوهش