صعود ایران به جایگاه سوم تولید علم در شیمی

مقاله isi | چاپ مقاله

بر اساس اطلاعات پایگاه استنادی isi ایران در سال 2014 توانسته مقام سوم تولید علم را در رشته شیمی کسب نماید.که این تلید علم بیشتر آن به همت نگارش مقاله isi و چاپ مقاله است که در مجلات معتبر موسسه isi انجام گرفته است.

با توجه به گزارشات با توجه به اطلاعات پایگاه استنادی مقاله isi ایران در سال 2001 در تولید علم در رشته شیمی در مقاله 31 قرار داشت که این مقام در سال 2014 به رتبه سوم در تولید علم در رشته شیمی شد.

کسب مقام سوم در تولید علم در رشته شیمی
کسب مقام سوم در تولید علم در رشته شیمی