کسب رتبه نخست رشد کمیت تولید علم دنیا توسط ایران

بر اساس آمار استخراجی از موسسه isi کمیت تولید علم ایران نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته و در بین ۲۵ کشور برتر تولید کننده کمی علم، حائز رتبه نخست رشد کمیت تولید علم دنیا شده است.

به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، محمد جواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی ISI کمیت تولید علم کشور به ۴۳ هزار و ۲۹۲ مورد رسید که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد نشان می‌دهد. که نشان دهنده رشد تعداد مقاله isi ایرانی چاپ شده در مجلات خارجی است.

دهقانی اظهار داشت: به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران در بین ۲۵ کشور برتر تولید کننده کمیت علم دنیا حائز رتبه نخست رشد کمیت تولید علم دنیا شده است. براساس پایگاه isi میزان ۸۵ درصد از علم دنیا توسط همین ۲۵ کشور تولید می‌شود.

که این آمار نشان دهنده افزایش تعداد مقاله isi ایران در حوزه های مختلف علم است.

رتبه نخست رشد کمیت تولید علم دنیا
رتبه نخست رشد کمیت تولید علم دنیا